Akademický rok 2016-2017

V zimnom semestri akademického roku 2016-2017 sme pre študentov pripravili nasledovné športové podujatia:

1.Turistický kurz - Vysoké Tatry

 
2. Cyklistický výlet Ba- Hainburg - Ba
 

3. In line výlet - Tour the petržalská hrádza

 
4. Turistický výlet - Devínska Kobyla
 

5. Bežecké piatky

 
6. Športový deň farmácie
 

7. Mikulášsky Farm Futsal Cup

Mikulášsky pharm futsal cup 2015

Aerobic day

streda 11.11. 2015 od 10:00h (veľká telocvičňa)

10:00h - Dance (Miňo) 

11:00h - Body art (Lea)

12:00h - Prekvapenieeee :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolnotenisový turnaj

streda 18.1.12015 od 15:00

(veľká telocvičňa)