Testy pohybovej výkonnosti

Testy pohybovej výkonnosti ZS - december

Testy pohybovej výkonnosti sú jednou z požiadaviek pre študentov, ktorí si zvolili telesnú výchovu ako povinne voliteľný predmet (TV1-4).

Testy pohybovej výkonnosti sa budú robiť iba v priebehu predposledného výučbového týždňa na katedre. V zimnom semestri to je termín: 5.12. - 13.12.2022. 

Termíny:

V týždni  05.12.2022 – 13.12.2022

 

TERMÍNY TESTOV PRE 1.ročník

05.12. PONDELOK 13:00 – 14:00 ; 15:00 – 16:00 (1 FA)

07.12. STREDA 08:30 – 09:30 ; 11:15 – 12:15 (1 FA)

13:00 – 14:00 (1FA, 1Bc)

08.12. ŠTVRTOK 09:30 – 10:30 ; 11:15 – 12:15 ; 13:00 – 14:00 (1FA)

09.12. PIATOK 09:00 – 10:00 ; 10:30 – 11:30 ; 12:00 – 13:00 (1 FA, 1Bc)

13.12. UTOROK 09:30 – 10:30 ; 13:00 – 14:00 (1 FA, 1 Bc)

 

TERMÍNY TESTOV PRE 2.ročník

05.12. PONDELOK 13:00 – 14:00 ; 15:00 – 16:00 (2 FA, 2Bc)

07.12. STREDA 11:15 – 12:15 ; 13:00 – 14:00 (2 FA)

08.12. ŠTVRTOK 09:30 – 10:30 ; 11:15 – 12:15 (2FA)

13:00 – 14:00 (2 FA, 2 Bc)

09.12. PIATOK 09:00 – 10:00 ; 10:30 – 11:30 ; 12:00 – 13:00 (2 FA, 2Bc)

13.12. UTOROK 09:30 – 10:30 ; 13:00 – 14:00 (2 FA, 2Bc)