Testy pohybovej výkonnosti

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti ZS 2023/2024

 

POKYNY PRE 1. a 2. ročník, študijný odbor farmácia a zdravotnícke potreby

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti na predmete telesná výchova sa uskutočnia od 22.9. do 28.9. začiatkom zimného semestra akademického roku 2023/2024

V tomto týždni výučba na KTVŠ nie je, lebo absolvujete testovanie!

TERMÍN: 22.9. – 28.9.2023

MIESTO: Veľká telocvičňa na ul. Odbojárov 10, (suterén oproti jedálni)

PRIHLASOVANIE: prihlasovať sa budete v Ais v sekcii priebežné hodnotenie na vypísané termíny, ktoré sa vám nesmú prelínať s inými hodinami

Nechajte si dostatočnú časovú rezervu na prechod na ostatné hodiny!!!! Testovanie potrvá 60 minút.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ: oblečenie vhodné na pohybovú aktivitu, tričko, tepláky a tenisky s bielou podrážkou, malú fľašku s vodou na pitie (rúško/respirátor)

AKÉ TESTY BUDETE ABSOLVOVAŤ: vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti sú rozdelené do 3 kategórií

  • Somatometria – telesná výška a váha, obvodové miery, kožné riasy, monitor telesnej stavby
  • Motorické testy – úklony a predklon trupu, vertikálny výskok, statická rovnováha, člnkový beh 4x10 m, výdrž v zhybe, hod 2 kg loptou, skok do diaľky, sed-ľah
  • Funkčné testy - Ruffierov test, tlak krvi

Pri akomkoľvek príznaku ochorenia sa spojíte mailom so svojím vyučujúcim a v ŽIADNOM!!! prípade sa nedostavíte osobne na testovanie alebo KTVŠ.

Testy pohybovej výkonnosti ZS - september

Testy pohybovej výkonnosti sú jednou z požiadaviek pre študentov, ktorí si zvolili telesnú výchovu ako povinne voliteľný predmet (TV1-4).
Testy pohybovej výkonnosti sa budú robiť iba v priebehu druhého výučbového týždňa. V zimnom semestri to je termín: 22.9. - 28.9.2022. Náhradný termín na absolvovanie testov NEBUDE !!!

Termíny:

V týždni  22.9.2023 – 28.9.2023

V tomto týždni výučba na KTVŠ nie je, lebo absolvujete testovanie!

TERMÍNY TESTOV PRE 1.ročník

22.9. PIATOK 09:00 – 10:00 ; 10:30 – 11:30 ; 12:00 – 13:00 (1 FA, 1Bc)

25.9. PONDELOK 13:00 – 14:00 ; 15:00 – 16:00 (1 FA)

26.9. UTOROK 11:30 – 12:30 ; 13:00 – 14:00 (1 FA, 1 Bc)

27.9. STREDA 11:30 – 12:30 ; 13:00 – 14:00 (1 FA)

28.9. ŠTVRTOK 10:00 – 11:00 ; 11:30 – 12:30 ; 13:00 – 14:00 (1FA)

 

TERMÍNY TESTOV PRE 2.ročník

22.9. PIATOK 09:00 – 10:00 ; 10:30 – 11:30 ; 12:00 – 13:00 (2 FA, 2Bc)

25.9. PONDELOK 13:00 – 14:00 ; 15:00 – 16:00 (2 FA, 2Bc)

26.9. UTOROK 11:30 – 12:30 ; 13:00 – 14:00 (2 FA, 2Bc)

27.9. STREDA 11:30 – 12:30 ; 13:00 – 14:00 (2 FA)

28.9. ŠTVRTOK 10:00 – 11:00 ; 11:30 – 12:30;  13:00 – 14:00 (2 FA, 2 Bc)