Voliteľné predmety

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Voliteľné predmety alebo výberové predmety- Tieto predmety si študenti môžu vybrať a zapísať sa na ne pre doplnenie kreditov alebo kvôli zaujímavosti dozvedieť sa alebo naučiť sa niečo navyše. Ak ho neabsolvuje úspešne, môže sa zapísať ešte raz alebo vybrať si iný. Keďže táto kategória je plne voliteľná študent si nemusí vybrať žiadny.