Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADF Vplyv dvoch rozličných zaťažení na rozvoj sily / Peter Hanus, Tomáš Kampmiller, Michal Tokár
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 32-34
 2. ADF Funkčné pohybové vyšetrenie v diagnostike rizík zranení hokejistov / Michal Tokár
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 34-40
 3. AED Vysokohorská turistika ako bloková forma výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave / Dalibor Ludvig ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 190-196
 4. AED Funkčná diagnostika pohybu u mladých hokejistov / Michal Tokár, Michal Bežák, Martin Sobota
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 134-140
 5. AED Vplyv tréningového zaťaženia na intraindividuálne zmeny v oblasti svalovej dysbalancie hráčov ľadového hokeja / Michal Tokár, Eugen Laczo
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu : vedecký zborník výstupov z grantovej úlohy VEGA č. 1/4491/07. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 32-39
 6. AED Funkčná diagnostika pohybových vzorov u mladých hokejistov / Michal Tokár
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 289-300 [CD-ROM]
 7. AED Použitie funkčného pohybového vyšetrenia na určenie rizika poranenia u hráčov ľadového hokeja / Michal Tokár
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 401-411 [CD-ROM]
 8. AFC Efekt komplexného tréningového programu na znižovanie a odstraňovanie funkčných porúch pohybového systému mladých hokejistov / Michal Tokár, Eugen Laczo
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 182-188 [CD-ROM]
 9. AFD Výskyt intraindividuálnych funkčných porúch pohybového systému vplyvom zaťaženia v ľadovom hokeji / Michal Tokár
  In: Od výskumu k praxi : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 113-120
 10. AFD Svalová nerovnováha žiakov športových hokejových tried / Eleonóra Kováčová, Michal Tokár
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 1-6 [CD-ROM]
 11. AFD Vplyv strečingu na svalové skupiny s tendenciou ku skracovaniu u mladých hokejistov / Michal Tokár, Peter Hanus
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 1-6
 12. AFD Držanie tela chlapcov športových hokejových tried / Eleonóra Kováčová, Helena Medeková, Michal Tokár
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 1-6
 13. AFD Effectiveness of special training program to compensate muscle imbalance of motional system of hockey players / Michal Tokár
  In: Študentská vedecká konferencia na FTVŠ UK Bratislava 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89075-37-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2011. - S. 540-549 [online]
 14. DAI Efektívnosť špeciálneho tréningového programu na kompenzovanie svalovej nerovnováhy pohybového systému hokejistov / Michal Tokár ; školiteľ Eugen Laczo
  Bratislava : [s.n.], 2011
 15. GHG Svalová nerovnováha u chlapcov športových hokejových tried a spôsob jej ovplyvňovania [elektronický dokument] : . / Michal Tokár, Eleonóra Kováčová
  [S.l.] : [s.n.], 2008

Hore