Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017.


Milí používatelia, Ústredná knižnica FaF, bude od 29.11.2021 otvorená (bez obednej pauzy):

pondelok - piatok

9,00 – 14,00

Poskytovať bude štandardné absenčné i prezenčné služby.
Vstup do knižnice je umožnený v režime OTP s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom. Pri vstupe použite dezinfekciu.
Ak nespĺňate požiadavky režimu OTP, je možné vyzdvihnúť vopred objednané knihy pri výpožičnom pulte.

 • ÚK v snahe vyjsť v ústrety používateľom predĺžila všetku vypožičanú literatúru, ktorá bola požičaná v dobe po 24.11.2021, automaticky do 31.1.2022.
 • V prípade, že potrebujete študijnú literatúru dlhšie ako je stanovený termín vrátenia, kontaktujte požičovňu emailom na adrese podobekova1uniba.sk.
 • Vypožičanú literatúru  je možné vrátiť osobne počas otváracích hodín knižnice alebo mimo otváracích hodín do biblioboxu umiestneného v budove na Kalinčiakovej 8.

 • Oznam pre študentov 1.ročníka

 

Aktuality:

 • Študenti, ktorí sa nestihli zúčastniť webseminára - "Praktické ukážky so znalostnou databázou UpToDate", si ho môžu pozrieť zo záznamu TU

OZNAM ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FaF UK

 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne - k dispozícii bude až po začatí zimného semestra 2021/22
 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg prípadne na webovej stránke v ľavom menu - elektronické knihy z oblasti farmácie. Zoznamy študijnej literatúry nájdete v hornej časti Aktualít.

Kontaktné údaje:

Email: pozicovnafpharm.uniba.skukfpharm.uniba.sk

Tel.: 02/50117154 

Online služby

        - Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom/ databázam   požiadavky na: kniznicavili.uniba.sk

        - Prístup k  European Pharmacopoeia online 10th ed. požiadavky na:      kadnarova1@uniba.sk


 • Články o korone:
 • NOVINKA: e-knihy v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.