Elektronické knihy z oblasti farmácie

 ŠTUDENTI - PONUKA PRE VÁS!

využite okrem tlačených učebníc aj elektronické knihy v našom fonde!

zoznam elektronických učebníc a kníh v Ústrednej knižnici FaF UK


  • v databáze Springer eBooks je dostupných 350 titulov e-kníh z oblasti farmácia/pharmacy 
  •  KNOVEL - v databáze e-referenčných príručiek, manuálov je dostupných z oblasti Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries 107 titulov kníh 

     

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne
Čižmáriková M. - Takáč P.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, 2019
184 s.
ISBN 978-80-8152-753-1
Dostupné z portálu MEFANET LF UPJŠ

Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie
Zdeňka A. Sklubalová
Praha: Karolinum Press, 2020
134 s. online     
1. vyd.
ISBN 978-80-246-4582-7

Managing Symptoms in the Pharmacy
Edícia: FASTtrack Pharmacy Series      
Vydanie: 2 Autor: Alan Nathan Pharmaceutical Press, 2011 eBook
ISBN: 9780857110817
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Biomedical Chemistry: Current Trends and Developments
Autor: Nuno Vale
Vydavateľ: Walter de Gruyter, 2016 e-Book
ISBN: 9783110468755
Strany: 361
Chemistry / Clinical Chemistry / Organic Life Sciences / Biochemistry

Essentials of Human Physiology for Pharmacy
Edícia: Pharmacy Education Series
Vydanie: 2
Autor: Laurie Kelly McCorry
Abington: Routledge, 2008. eBook
ISBN: 9781420043914
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Essentials of Pathophysiology for Pharmacy
Martin M. Zdanowicz
edícia: Pharmacy Education Ser.
vydanie: 1
vydavateľ: Chapman and Hall/CRC, 2002
e-ISBN: 9781420031867

Evidence-Based Pharmacy
Vydanie:1
Author: Phil Wiffen
Abingdon: Routledge, 2001 eBook
ISBN: 9781315348353
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Essentials of Pharmacy Management
Vydanie: 2
Autori: Dennis H. Tootelian, Albert I. Wertheimer, and Andrey Mikhailitchenko Pharmaceutical Press, 2012. eBook
ISBN: 9780857111098
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Foundation in Pharmacy Practice
Autori: Ben J. Whalley, Kate Fletcher, Rachel Howard, Samantha Weston, and Benjamin J. Whalley
Pharmaceutical Press, 2010. eBook
ISBN: 9780853699408
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Chemistry of Drugs
Edícia: FASTtrack Pharmacy Series
Vydanie:1 Autori: David Barlow, and David Mountford
Pharmaceutical Press, 2014 eBook
ISBN: 9780857111593
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Immunology for Pharmacy
Autor: Dennis Flaherty
Elsevier,  2012
eBook ISBN: 9780323291118
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Integrated Pharmacy Case Studies
Vydanie: 1
Autori: Sally-Anne Francis, Felicity J. Smith, and John Malkinson
Pharmaceutical Press, 2015. eBook
ISBN: 9780857110459
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Law and Ethics in Pharmacy Practice
Edícia: FASTtrack Pharmacy Series
Vydanie: 1
Autori: Ruth Rodgers, Catherine Dewsbury, and Andrew Lea
Pharmaceutical Press, 2009. eBook
ISBN: 9780853699682
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Pharmacology for Pharmacy Technicians
Vydanie: 2
Autori: Kathy Moscou and Karen Snipe
Elsevier, 2012. eBook
ISBN:9780323292658
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Pharmacology
Edícia: FASTtrack Pharmacy Series
Vydanie: 2
Autori: Michael D. Randall, Dave Kendall, and Stephen Alexander
Pharmaceutical Press, 2011 eBook
ISBN: 9780857110800
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Pharmacy: What It Is and How It Works
Edícia: Pharmacy Education Series
Vydanie: 4
Autor: William N. Kelly Routledge, 2018 eBook
ISBN: 9781351652155
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Physical Pharmacy
Edícia: FASTtrack Pharmacy Series
Vydanie: 2
Autori: David Attwood,  and Alexander T. Florence  
Pharmaceutical Press, 2012 eBook
ISBN: 9780857110961
Naša institúcia má prístup k 1 exempláru tejto knihy. ProQuest Ebook Central

Bioorganic Chemistry
Vydanie: 1
Autori: G.K. Chatwal and Madhu Arora
Vydavateľ: Himalaya Publishing House e-Book
ISBN: 9789350431702
Strany: 303
Naša inštitúcia má k tejto knihe neomedzený prístup

Hospital Pharmacy
autor: Martin Stephens
vydavateľ: Pharmaceutical Press, 2011
ISBN: 9780857110206

 

 

Rang and Dale’s Pharmacology
autori: James M. Ritter, Rod J. Flower, Graeme Henderson, Yoon Kong Loke, David MacEwan, Humphrey P. Rang
vydavateľ: Elsevier, 2020
ISBN: 9780702074462

Clinical Pharmacology 
autori: Morris J. Brown, Pankaj Sharma, Fraz A. Mir, Peter N. Bennett
vydavateľ: Elsevier, 2018
ISBN: 9780702073304 

Pharmaceutical Analysis for Small Molecules
Ed.: Davani, Behnam
vydavateľ: John Wiley & Sons, 2017
ISBN: 978-1-119-12111-4