Informácie pre podporu dištančného vzdelávania

Informácie pre podporu dištančného vzdelávania

Na stránke Akademickej knižnice UK sa ako podpora dištančného vzdelávania zverejňujú rôzne voľne dostupné informačné zdroje, ktoré sa priebežne aktualizujú - Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia, z ktorých pre vás vyberáme:

- Elportál - dostupné e-publikácie autorov Masarykovej univerzity v Brne

- Protocols.io - platforma pre zdieľanie výskumných metód a protokolov z prírodných vied (vyžaduje bezplatnú registráciu)

 

Farmaceutická fakulta UK má v rámci platformy ProQuest Ebook Central zakúpené aj e-knihy od viacerých vydavateľstiev s prístupom pre jedného resp. troch súčasne pracujúcich používateľov.

S prípadnými technickými otázkami sa, prosím, obracajte mailom na adresu kniznicavili.uniba.sk

  • EBSCO - v spolupráci s partnermi dočasne rozširuje prístup k digitálnemu obsahu. Chce tak knižniciam zabezpečiť informácie, ktoré môžu uľahčiť dištančné vzdelávanie a prácu z domu. Prostredníctvom EBSCO rozcestníka sa knihovníci môžu zapojiť aj do niektorých    medzinárodných  webinárov.
  • Novinky vo vedeckej knižnici Google Scholar 

Google Scholar je voľne prístupný webový vyhľadávací nástroj, ktorý indexuje plné texty vedeckej literatúry v celej škále publikačných formátov a disciplín.

 

Ponuka sa rozšírila o odkazy na úplné texty z licencovaných e-zdrojov Univerzity Komenského v Google Scholar:

používatelia Univerzity Komenského majú odteraz cez svoj osobný účet na Google Scholar  prístup okrem voľne dostupných informačných zdrojov vedeckej knižnice Google Scholar   aj ku všetkým licencovaným e-zdrojom UK.

 

 POSTUP:

 

  1. vytvoriť účet na Google Scholar: https://scholar.google.com (zdarma) alebo sa prihlásiť, ak ho už používateľ má.
  2. v osobnom profile na https://scholar.google.com/scholar_settings v časti Odkazy knižnice nastaviť našu knižnicu [Univerzita Komenského v Bratislave - Úplný text cez AK UK], vo výsledkoch vyhľadávania sa ukážu zvýraznené odkazy na úplné texty v e-zdrojoch, ktoré má naša inštitúcia licencované. 
  3. Úplné texty sa zobrazia, pokiaľ je používateľ v internetovej sieti našej organizácie alebo prihlásený cez vzdialený prístup o ktorý môže používateľ požiadať na adrese: kniznica@vili.uniba.sk).