ORCID - Medzinárodný identifikátor autorov

ORCID - Open Researcher and Contributor ID je jedinečný, 16 znakový kód kompatibilný s ISO štandardom - ISO 27729. Patrí do skupiny tzv. otvorených identifikátorov, t.j. nie je viazaný na žiadny komerčný informačný produkt alebo prostredie. Má globálnu akceptáciu a čoraz širšie uplatnenie v podpore nielen otvorenej vedy, ale aj nástrojov na hodnotenie vedy a vedeckého výskumu. Spoľahlivo odlišuje autorov s rovnakými menami, eliminuje problém rôznych zápisov toho istého mena, či zmeny mena. Nemení sa ani v prípade zmeny pracoviska autora.

Systematické používanie ORCID iD umožňuje priradiť konkrétne vedecké výstupy konkrétnemu autorovi. Uľahčuje zdieľanie informácií medzi vedcami, vydavateľmi a grantovými agentúrami. Často ho vyžadujú vydavatelia vedeckých časopisov pri prijímaní článkov, niekedy je potrebný aj pri predkladaní projektov a pod.

Profil ORCID je digitálnou vizitkou vedca, je dôležité naplniť ho informáciami a priebežne ich aktualizovať. Je to priestor pre prezentáciu projektových aktivít, výskumov a ich výstupov a publikačných aktivít v medzinárodnom kontexte. Do osobného profilu ORCID možno importovať záznamy o publikáciách aj z komerčných databáz ako sú Web of Science alebo Scopus.

Registrácia ORCID:

Vytvorenie ORCID iD je jednoduché – stačí vyplniť formulár na stránke ORCID.
Nemalo by to trvať dlhšie ako minútu. Je však zopár vecí, na ktoré si treba dať pozor:

  1. Okrem korporátneho e-mailu (@uniba.sk) odporúčame pri registrácii uviesť aj súkromnú e-mailovú adresu. Môže to byť užitočné v prípade zmeny pracoviska.
  2. Nastavenie viditeľnosti “Visibility settings” odporúčame zvoliť “Everyone”. Vo svojom účte budete môcť nastaviť rôzne úrovne viditeľnosti pre rôzne údaje.
  3. Po odoslaní registrácie Vám ORCID pošle verifikačný e-mail. Ak ho v schránke nevidíte, odporúčame skontrolovať „Spam“ alebo „Kôš“. Registrácia ORCID iD bude úspešne ukončená až po verifikácii e-mailu.
  4. Po úspešnej registrácii venujte pozornosť doplneniu ďalších údajov, napríklad rôznym variantom mena ktoré sa mohli vyskytnúť vo vašich publikáciách. Je to veľmi užitočné z dôvodu Vašej identifikácie v plnom rozsahu.
  5. Pre plnohodnotné využívanie ORCID iD treba do Vášho ORCID profilu doplniť Vaše práce. Môžu to byť nielen publikácie ale aj dáta, prezentácie a pod., nemali by to však byť plné texty, ale iba záznamy publikácií s linkou na plných text.

 

Doplnenie publikácií importom z Web of Science
Doplnenie publikácií importom zo Scopus