3. rok štúdia - prihlasovanie na záverečné práce

Oznam pre študentov 3. roku štúdia študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Milí študenti, na základe doručených zadaní záverečných prác z jednotlivých katedier, Vám boli do zápisného listu pridané predmety Príprava bakalárskej práce (1) a (2). V prípade nezrovnalostí prosím kontaktujte študijné oddelenie na studijnefpharm.uniba.sk .