Informácie pre absolventov

Dňa 4.5.2022 Odovzdávanie diplomov absolventom PhD. štúdia

Dňa 4.5.2022 prebehne vo vestibule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6 (historická budova) odovzdávanie diplomov absolventom PhD. štúdia. Viac informácií nájdete na webovom sídle univerzity.