Informácie pre absolventov

Promócie doktorandov ukončených v AR 2021/2022

Milí doktorandi, 

s radosťou vám oznamujeme, že promócie doktorandov ukončených v akademickom roku 2021/2022 sú v prípade priaznivej epidemiologickej situácie plánované   na dni: 20. októbra 2022 a 10. novembra 2022.

Viac informácií nájdete na webovom sídle UK.