Oznamy o obhajobách dizertačných prác

5. 6. 2018, 10:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Tomáša Čavojského

Téma práce:

Molekulárno-biologické a biochemické mechanizmy charakterizácie cholínesteráz vo vzťahu k dysbalancii lipidového metabolizmu.

POZVÁNKA (PDF)