Oznamy o obhajobách dizertačných prác

16. 7. 2019, 10:30, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Dalibora Nakládala

Téma práce:

Pre-clinical characterization of SUL compounds: a novel 6-chromanol based drug class derived from hibernation. 

POZVÁNKA (PDF)

16. 7. 2019, 09:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Michala Radika

Téma práce:

Úlohy dráhy hepatocytového rastového faktora v rozvoji vybraných srdcových patológií. 

POZVÁNKA (PDF)

4. 7. 2019, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Lukáša Stanzela

Téma práce:

Príprava, hodnotenie fyzikálno-chemických a biologických vlastností potenciálnych liečiv pôsobiacich na KVS. 

POZVÁNKA (PDF)

28. 6. 2019, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Gabriely Greifovej

Téma práce:

Vplyv modifikovaných štruktúr aktívnych látok na biologické vlastnosti imunokompetentných buniek. 

POZVÁNKA (PDF)

28. 6. 2019, 09:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Lenky Stopkovej

Téma práce:

Štúdium vybraných fyzikálno-chemických vlastností a interakcií valsartanu s vybranými surfaktantmi. 

POZVÁNKA (PDF)

27. 6. 2019, 14:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Štefana Husára

Téma práce:

Vývoj a analytické hodnotenie liekovej formy s riadeným uvoľňovaním liečiva zo skupiny opioidných analgetík. 

POZVÁNKA (PDF)

27. 6. 2019, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Daniela Pechera

Téma práce:

Vývoj inovatívnych HPLC-MS metód pre hodnotenie hladín tiopurínových liečiv a ich metabolitov v klinických vzorkách pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev. 

POZVÁNKA (PDF)

27. 6. 2019, 09:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Andrey Forgácsovej

Téma práce:

Možnosti a aplikace UHPLC-MS při analýze biomarkerů ve vztahu k neurodegenerativním onemocněním. 

POZVÁNKA (PDF)