Oznamy o obhajobách dizertačných prác

Momentálne nie sú na FaF UK plánované žiadne obhajoby dizertačných prác.

18. 2. 2021, 10:00, online – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Júlie Urdovej

Téma práce:

Hodnotenie efektivity biotických a abiotických elicitorov na biochemické procesy v in vitro kultúrach farmaceuticky významných rastlín. 

POZVÁNKA (PDF) 


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.