Oznamy o obhajobách dizertačných prác

28. 8. 2019, 13:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jany Veteškovej

Téma práce:

Farmakologické ovplyvnenie expresie komponentov endotelínovej kaskády v pľúcnej artériovej hypertenzii. 

POZVÁNKA (PDF)

28. 8. 2019, 10:30, O/36 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kataríny Buzgóovej

Téma práce:

Dôsledky záťažových situácií na duševné zdravie. 

POZVÁNKA (PDF)