Oznamy o obhajobách dizertačných prác

Momentálne nie sú na FaF UK plánované žiadne obhajoby dizertačných prác.