Oznamy o obhajobách dizertačných prác

9. 6. 2020, 13:00, Aula – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Martina Dragúna

Téma práce:

TRP kanály v terminálnom štádiu ľudského zlyhávania srdca. 

POZVÁNKA (PDF)