Oznamy o obhajobách dizertačných prác

25. 7. 2018, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Dominiky Grolmusovej, rod. Krajčiovej

Téma práce:

Konjugáty triazinylaminobenzénsulfonamidov s aminokyselinami ako potenciálne bioaktívne ligandy rádiofarmák. 

POZVÁNKA (PDF)

 

 

25. 7. 2018, 9:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Samuela Varényiho

Téma práce:

Príprava a štúdium biologickej aktivity meďnatých a zinočnatých komplexov aminokyselín.

POZVÁNKA (PDF)