Oznamy o obhajobách dizertačných prác

17. 06. 2021, 13:00, aula FaF UK - obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Zuzany Kobliškovej

Téma práce:

Hodnotenie úspešnosti zákroku uzáveru uška ľavej predsiene na podporu národného pacientskeho registra.

POZVÁNKA (pdf)


17. 06. 2021, 09:00, online - obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Evy Trajčíkovej

Téma práce:

Štúdium antimikrobiálnej aktivity prírodných látok.

POZVÁNKA (pdf)

 

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze | Právne informácie


24. 06. 2021, 13:00, online - obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michaely Barkociovej

Téma práce:

Farmakognostický prieskum vybraných taxónov čeľade Cactaceae.

POZVÁNKA (pdf)

 

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze | Právne informácie


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.


Pred pripojením do miestnoti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.