Oznamy o obhajobách dizertačných prác

27. 8. 2020, 13:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Adriany Adamičkovej, rod. Samákovej

Téma práce:

Farmakologická stimulácia kmeňových buniek a efektivita statínovej terapie v liečbe pokročilej kritickej končatinovej ischémie. 

POZVÁNKA (PDF)

26. 8. 2020, 14:30, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Patrika Gulača

Téma práce:

Analýza porúch srdcovej činnosti po podávaní antipsychotík. 

POZVÁNKA (PDF)

26. 8. 2020, 13:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Zuzany Kmecovej

Téma práce:

Možný farmakologický význam a potenciál mikroRNA ako biomarkerov progresie a závažnosti pľúcnej artériovej hypertenzie. 

POZVÁNKA (PDF)

26. 8. 2020, 10:30, O/36 – obhajoba dizertačnej práce MUDr. Viery Nemčekovej, rod. Starsichovej

Téma práce:

Štúdium diagnostických markerov zlyhania srdca vo vzťahu k farmakoterpii a prognóze. 

POZVÁNKA (PDF)

25. 8. 2020, 13:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Zuzany Vanekovej

Téma práce:

Study of quercetin interactions with albumin during diabetes mellitus therapy with antihypertensive drugs. 

POZVÁNKA (PDF)

25. 8. 2020, 10:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petry Mitrengovej

Téma práce:

Vplyv (fyto)estrogénov na biologické procesy zapojené do hojenia rán a rastu nádorov. 

POZVÁNKA (PDF)