Oznamy o obhajobách dizertačných prác

28. 8. 2018, 10:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Barbory Kováčovej

Téma práce:

Úloha klinického farmakológa pri polypragmázii. 

POZVÁNKA (PDF)