Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020

 

Zimný semester

Zápis študentov

1. rok Mgr. a 1. rok Bc.

 3. septembra 2019

2. rok Mgr.

11. septembra 2019

3. rok Mgr.

10. septembra 2019

4. rok Mgr.

9. septembra 2019

5. rok Mgr.

4. septembra 2019

2. rok Bc. a 3. rok Bc.

5. septembra 2019

Výučba

1. – 4. rok štúdia Mgr.

1. – 3. rok štúdia Bc.

23.09.2019 – 20.12.2019

3. rok Bc. prax 

2 týždne

09.09.2019 – 20.09.2019

5. rok štúdia Mgr.

5-mesačná prax

     01.08.2019 – 31.12.2019

Skúškové obdobie

1. – 5. rok štúdia

02.01.2020 – 14.02.2020

Prihlasovanie na skúšky

7.12.2019 – 14.02.2020

Štátna skúška

5. rok štúdia Mgr.

27.01.2020 – 07.02.2020

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.

07.01.2020 - 10.01.2020

Letný semester

Výučba

1. – 3. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

17.02.2020 – 15.05.2020

4. rok štúdia Mgr.: Výučba

      Prax 4 týždne

17.02.2020 – 24.04.2020 27.04.2020 – 22.05.2020

5. rok štúdia Mgr.

17.02.2020 – 24.04.2020

3. rok štúdia Bc.

17.02.2020 – 09.04.2020

Skúškové obdobie

1. – 4. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

18.05.2020 – 30.06.2020

3. rok štúdia Bc.

14.04.2020 – 07.05.2020

Prihlasovanie na skúšky 1.–4. rok štúdia Mgr., 1.–2. rok štúdia Bc.

08.05.2020 – 30.06.2020

Odovzdanie diplomových prác

5. rok štúdia Mgr.

do 24.04.2020

Odovzdanie bakalárskych prác

3. rok štúdia Bc.

do 04.05.2020

Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce

5. rok štúdia Mgr.

18.05.2020 – 29.05.2020

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.

27.04.2020 – 30.04.2020

Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce

3. rok štúdia Bc.

01.06.2020 – 05.06.2020

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Bc.

04.05.2020 – 07.05.2020

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.)

17.08.2020 – 31.08.2020

Hlavné prázdniny

01.07.2020 – 31.08.2020