Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020

Upravený harmonogram výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020

 

 

Upravený harmonogram výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Výučba

1. – 3. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

17. 2. – 24. 5. 2020

4. rok štúdia Mgr.: výučba

prax 4 týždne

17. 2. – 30. 4. 2020

4. 5. – 29. 5. 2020

5. rok štúdia Mgr.

17. 2. – 22. 5. 2020

3. rok štúdia Bc.

17. 2. – 17. 4. 2020

Skúškové obdobie

1. – 3. rok štúdia Mgr.
1. – 2. rok štúdia Bc.

25. 5. – 4. 7. 2020
17. 8. – 31. 8. 2020

4. rok štúdia Mgr

1. 6. – 4. 7. 2020
17. 8. – 31. 8. 2020

3. rok štúdia Bc.

20. 4. – 22. 5. 2020

Prihlasovanie na skúšky
1. – 4 rok štúdia Mgr.
1. – 2. rok štúdia Bc.

15. 5. – 4. 7. 2020

Odovzdanie diplomových prác

5. rok štúdia Mgr.

22. 5. 2020

Odovzdanie bakalárskych prác

3. rok štúdia Bc.

22. 5. 2020

Štátna skúška a obhajoba DP

5. rok štúdia Mgr.

15. 6. – 27. 6. 2020

Štátna skúška a obhajoba BP

3. rok štúdia Bc.

15. 6. – 27. 6. 2020

 

Prihlasovanie na štátne skúšky

1. 6. – 5. 6. 2020

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr.)

29. 6. – 3. 7. 2020
(len predmety ŠS zo ZS)
17. 8. – 31. 8. 2020
(len predmety ŠS z LS)

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Bc.)

17. 8. – 31. 8. 2020