Harmonogram štúdia na akademický rok 2020/2021

Harmonogram na Akademický rok 2020/2021

Zimný semester

Zápis študentov

1. rok Mgr. a 1. rok Bc.

 3. septembra 2020

2. rok Mgr.

8. septembra 2020

3. rok Mgr.

7. septembra 2020

4. rok Mgr.

4. septembra 2020

5. rok Mgr.

2. septembra 2020

2. rok Bc. a 3. rok Bc.

10. septembra 2020

Výučba

1. – 4. rok štúdia Mgr.

1. – 3. rok štúdia Bc.

21.09.2020 – 18.12.2020

3. rok Bc. prax 

2 týždne

07.09.2020 – 18.09.2020

5. rok štúdia Mgr.

5-mesačná prax

     01.08.2020 – 31.12.2020

Skúškové obdobie

1. – 5. rok štúdia

04.01.2021 – 12.02.2021

Prihlasovanie na skúšky

05.12.2020 – 12.02.2021

Štátna skúška

5. rok štúdia Mgr.

25.01.2021 – 05.02.2021

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.

04.01.2021 - 08.01.2021

Letný semester

Výučba

1. – 3. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

15.02.2021 – 14.05.2021

4. rok štúdia Mgr.: Výučba

      Prax 4 týždne

15.02.2021 – 23.04.2021 26.04.2021 – 21.05.2021

5. rok štúdia Mgr.

15.02.2021 – 23.04.2021

3. rok štúdia Bc.

15.02.2021 – 09.04.2021

Skúškové obdobie

1. – 4. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

17.05.2021 – 30.06.2021

3. rok štúdia Bc.

12.04.2021 – 07.05.2021

Prihlasovanie na skúšky 1.–4. rok štúdia Mgr., 1.–2. rok štúdia Bc.

08.05.2021 – 30.06.2021

Odovzdanie diplomových prác

5. rok štúdia Mgr.

do 23.04.2021

Odovzdanie bakalárskych prác

3. rok štúdia Bc.

do 03.05.2021

Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce

5. rok štúdia Mgr.

17.05.2021 – 28.05.2021

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.

26.04.2021 – 29.04.2021

Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce

3. rok štúdia Bc.

31.05.2021 – 04.06.2021

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Bc.

03.05.2021 – 06.05.2021

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.)

16.08.2021 – 31.08.2021

Hlavné prázdniny

01.07.2021 – 31.08.2021