Harmonogram štúdia na akademický rok 2021/2022

Harmonogram na akademický rok 2021/2022

Zimný semester

Zápis študentov

1. rok Mgr. a 1. rok Bc.3. septembra 2021
2. rok Mgr.8. septembra 2021
3. rok Mgr.7. septembra 2021
4. rok Mgr.6. septembra 2021
5. rok Mgr.2. septembra 2021
2. rok Bc. a 3. rok Bc.2. septembra 2021

Výučba

1. - 4. rok štúdia Mgr.20. 09. 2021 - 17. 12. 2021
1. - 3. rok štúdia Bc.
3. rok Bc. prax10 dňová odborná prax
03. 09. 2021 - 17. 09. 2021
5. rok štúdia Mgr.5 mesačná prax
01. 08. 2021 - 31. 12. 2021
Skúškové obdobie
1. - 5. rok štúdia Mgr.03. 01. 2022 - 11. 02. 2022
Prihlasovanie na skúšky04. 12. 2021 - 11. 02. 2022
Štátna skúška5. rok štúdia Mgr.24. 01. 2022 - 04. 02. 2022
Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.03. 01. 2022 - 07. 01. 2022
Letný semester

Výučba

1. - 3. rok štúdia Mgr.14. 02. 2022 - 13. 05. 2022
1. a 2. rok štúdia Bc.
4. rok štúdia Mgr.: Výučba
Prax: 4 týždne
14. 02. 2022 - 22. 04. 2022
25. 04. 2022 - 20. 05. 2022
5. rok štúdia Mgr.14. 02. 2022 - 22. 04. 2022
3. rok štúdia Bc.14. 02. 2022 - 08. 04. 2022

Skúškové obdobie

1. - 4. rok štúdia Mgr.16. 05. 2022 - 30. 06. 2022
1. - 2. rok štúdia Bc.
3. rok štúdia Bc.11. 04. 2022 - 06. 05. 2022
Prihlasovanie na skúšky 1.-4. rok štúdia Mgr., 1. a 2. rok štúdia Bc.07. 05. 2022 - 30. 06. 2022
Odovzdanie diplomových prác5. rok štúdia Mgr.do 22. 04. 2022
Odovzdanie bakalárskych prác3. rok štúdia Bc.do 02. 05. 2022
Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce5. rok štúdia Mgr.16. 05. 2022 - 27. 05. 2022
Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.25. 04. 2022 - 28. 04. 2022
Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce3. rok štúdia Bc.30. 05. 2022 - 03. 06. 2022
Prihlasovanie na štátne skúšky Bc.02. 05. 2022 - 05. 05. 2022
Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.)15. 08. 2022 - 31. 08. 2022
Hlavné prázdniny01. 07. 2022 - 31. 08. 2022