Harmonogram štúdia na akademický rok 2022/2023

Harmonogram na akademický rok 2022/2023

Zimný semester
ZÁPIS študentov1. rok Mgr. a 1. rok Bc.05. 09. 2022
ZÁPIS študentov - ELEKTRONICKY2. - 5. rok Mgr. a 2. - 3. rok Bc.01. 09. 2022
DOPLŇUJÚCI ZÁPIS študentov2. rok Mgr. a Bc.06. 09. 2022
3. rok Mgr. a Bc.07. 09. 2022
4. rok Mgr.08. 09. 2022
5. rok Mgr.09. 09. 2022
Výučba1. - 4. rok štúdia Mgr.19. 09. 2022 - 16. 12. 2022
1. - 3. rok štúdia Bc.
3. rok Bc. prax10 dňová prax
05. 09. 2022 - 16. 09. 2022
5. rok štúdia Mgr.5 mesačná prax
01. 08. 2022 - 31. 12. 2022
Skúškové obdobie1. - 5. rok štúdia Mgr. a 1. - 3. rok štúdia Bc.02. 01. 2023 - 10. 02. 2023
Prihlasovanie na skúšky04. 12. 2022 - 10. 02. 2023
Štátna skúška5. rok štúdia Mgr.23. 01. 2023 - 03. 02. 2023
Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.02. 01. 2023 - 06. 01. 2023
Letný semester
Výučba1. - 4. rok štúdia Mgr.13. 02. 2023 - 12. 05. 2023
1. a 2. rok štúdia Bc.
5. rok štúdia Mgr.: Výučba
Prax: 4 týždne
13. 02. 2023 - 21. 04. 2023
13. 02. 2023 - 12. 03. 2023
3. rok štúdia Bc.13. 02. 2023 - 07. 04. 2023
Skúškové obdobie1. - 4. rok štúdia Mgr.15. 05. 2023 - 30. 06. 2023
1. - 2. rok štúdia Bc.
3. rok štúdia Bc.10. 04. 2023 - 05. 05. 2023
Prihlasovanie na skúšky 1.-4. rok štúdia Mgr., 1. a 2. rok štúdia Bc.07. 05. 2023 - 30. 06. 2023
Prihlasovanie na skúšky 3. rok štúdia Bc.03. 04. 2023 - 05. 05. 2023
Odovzdanie diplomových prác5. rok štúdia Mgr.do 21. 04. 2023
Odovzdanie bakalárskych prác3. rok štúdia Bc.do 01. 05. 2023
Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce5. rok štúdia Mgr.15. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.24. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce3. rok štúdia Bc.29. 05. 2023 - 02. 06. 2023
Prihlasovanie na štátne skúšky Bc.01. 05. 2023 - 04. 05. 2023
Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.)14. 08. 2023 - 31. 08. 2023
Hlavné prázdniny01. 07. 2023 - 31. 08. 2023