Harmonogram štúdia na akademický rok 2023/2024

Harmonogram na akademický rok 2023/2024

Zimný semester
ZÁPIS študentov1. rok Mgr. a 1. rok Bc.04.09.2023

ZÁPIS študentov - elektronicky

2. - 5. rok Mgr. a 2. - 3. Bc.01.09.2023
DOPLŇUJÚCI ZÁPIS študentov2. rok Mgr. a Bc.05.09.2023
3. rok Mgr. a Bc.06.09.2023
4. rok Mgr.07.09.2023
5. rok Mgr.08.09.2023

Výučba

1. - 4. rok štúdia Mgr.

18.09.2023 - 15.12.2023

1. - 3. rok štúdia Bc.
3. rok Bc.
Odborná prax: 10 dní
04.09.2023 - 15.09.2023
5. rok štúdia Mgr.
Lekárenská prax: 5 mesiacov
01.08.2023 - 31.12.2023
Skúškové obdobie1. - 5. rok štúdia Mgr. a 1. - 3. rok štúdia Bc.18.12.2023 - 16.02.2024
Prihlasovanie na skúšky03.12.2023-16.02.2024
Štátna skúška5. rok štúdia Mgr.22.01.2024 - 02.02.2024
Prihlasovanie na skúšky02.01.2024 - 05.01.2024
Letný semester
Výučba1. - 4. rok štúdia Mgr.19.02.2024 - 17.05.2024
1. a 2. rok štúdia Bc.
5. rok štúdia Mgr. - výučba19.02.2024 - 26.04.2024
5. rok šútdia Mgr. 
Lekárenská prax: 4 týždne
19.02.2024 - 15.03.2024
3. rok štúdia Bc.19.02.2024 - 05.04.2024
Skúškové obdobie1. - 4. rok štúdia Mgr.20.05.2024 - 05.07.2024
1. a 2. rok štúdia Bc.
Prihlasovanie na skúšky
1.-4. rok štúdia Mgr.,
1. a 2. rok štúdia Bc.
05.05.2024 - 05.07.2024
3. rok štúdia Bc.08.04.2024 - 03.05. 2024
Prihlasovanie na skúšky 3. rok štúdia Bc.02.04.2024 - 03.05.2024
Odovzdanie diplomových prác5. rok štúdia Mgr.do 21.04.2024
Odovzdanie bakalárskych prác3. rok štúdia Bc.do 29.04.2024
Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce5. rok štúdia Mgr.13.05.2024 - 24.05.2024
Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.22.04.2024 - 26.04.2024
Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce3. rok štúdia Bc.27.05.2024 - 31.05.2024
Prihlasovanie na štátne skúšky Bc.30.04.2024 - 05.05. 2024
Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.)19.08.2024 - 30.08.2024
Hlavné prázdniny01.07.2024 - 31.08.2024