Harmonogram štúdia

Harmonogram na Akademický rok 2018/2019

Zimný semester

Zápis študentov

1. rok Mgr. a 1. rok Bc.

3. septembra 2018

2. rok Mgr.

7. septembra 2018

3. rok Mgr.

6. septembra 2018

4. rok Mgr.

5. septembra 2018

5. rok Mgr

4. septembra 2018

2. rok Bc. a 3. rok Bc.

10. septembra 2018

Výučba

1. – 4. rok štúdia Mgr.

1. – 3. rok štúdia Bc.

24.09.2018 – 21.12.2018

3. rok Bc. prax 

2 týždne

10.09.2018 – 21.09.2018

5. rok štúdia Mgr.

5-mesačná prax

     01.08.2018 – 31.12.2018

Skúškové obdobie

1. – 5. rok štúdia

02.01.2019 – 15.02.2019

Prihlasovanie na skúšky

03.12.2018 – 15.02.2019

Štátna skúška

5. rok štúdia Mgr.

28.01.2019 – 08.02.2019

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.

od 07.01.2019

Letný semester

Výučba

1. – 3. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

18.02.2019 – 17.05:2019

4. rok štúdia Mgr.: Výučba

      Prax 4 týždne

18.02.2019 – 26.04.2019

29.04.2019 – 24.05.2018

5. rok štúdia Mgr.

18.02.2019 – 26.04.2019

3. rok štúdia Bc.

18.02.2019 – 12.04.2019

Skúškové obdobie

1. – 4. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

20.05.2019 – 28.06.2019

3. rok štúdia Bc.

15.04.2019 – 10.05.2019

Prihlasovanie na skúšky 1.–4. rok štúdia Mgr., 1.–2. rok štúdia Bc.

06.05.2019 – 28.06.2019

Odovzdanie diplomových prác

5. rok štúdia Mgr.

do 26.04.2019

Odovzdanie bakalárskych prác

3. rok štúdia Bc.

do 03.05.2019

Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce

5. rok štúdia Mgr.

20.05.2019 – 07.06.2019

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr.

od 22.04.2019

Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce

3. rok štúdia Bc.

03.06.2019 – 07.06.2019

 

Prihlasovanie na štátne skúšky Bc.

od 06.05.2019

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.)

19.08.2019 – 31.08.2019

Hlavné prázdniny

01.07.2019 – 31.08.2019