4. rok štúdia - prihlasovanie na záverečné práce

Oznam pre študentov 4. roku štúdia študijného programu farmácia

Milí študenti, na základe doručených zadaní záverečných prác z jednotlivých katedier,  Vám bol do zápisného listu pridaný predmet Príprava diplomovej práce (1). V prípade nezrovnalostí prosím kontaktujte študijné oddelenie na studijnefpharm.uniba.sk .