Dištančné náhradné/opravné štátne skúšky

Oznam o konaní náhradnej/opravnej dištančnej štátnej skúšky a zverejnenie prepojenia na audio-prenos


Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

Začiatok:
od 08:00
Komisia č. 1
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
17. 08. 2021predseda:
doc. T. Tesař
Kliknutím sa pripojíte na schôdzu
Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
17. 08. 2021predseda:
doc. T. Tesař
Kliknutím sa pripojíte na schôdzu

 

 

Oznam o konaní dištančnej náhradnej/opravnej obhajoby záverečnej práce a zverejnenie prepojenia na audio-prenos

 

Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

 

Dištančné obhajoby záverečných prác prebiehajú v spoločných komisiách pre študijné programy:

Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku (FA
 Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku (FAA)

- náhradná/opravná štátna skúška z predmetu Obhajoba diplomovej práce

19.8.2021

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, FA, 09:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

23.8.2021

Katedra farmakológie a toxikológie, FA, FAA, 08:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

24.8.2021

Katedra farmaceutickej chémie, FA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

25.8.2021

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, FA, 12:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

26.8.2021

Katedra chemickej teórie liečiv, FA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi