Skúšobné komisie náhradných/opravných štátnych skúšok

Oznam o konaní náhradného/opravného termínu štátnej skúšky

Oznamujeme študentom dátum konania náhradného/opravného termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo v akademickom roku 2022/2023.

Náhradný/opravný termín štátnej skúšky sa bude konať dňa 21. augusta 2023 od 8.00 h v budove Farmaceutickej fakulty, Ulica odbojárov 10, v Bratislave.


Komisia č. 1

21.08. 2023

Sieň vedeckej rady

 

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc. (HTA) - predseda

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. - predseda

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

 


Náhradníci:

 

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.