Náhradný / opravný termín štátnych skúšok

Vážení študenti,

náhradný/opravný termín zimných štátnych skúšok pre ak. r. 2016/2017 sa bude konať od 4. do 6. apríla 2017.

Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa uvedeného termínu, sa musia na základe čl. 26 ods. 17 platného študijného poriadku FAF UK prihlásiť prostredníctvom písomnej žiadosti do 23. marca 2017 vrátane.

Žiadosť musí byť doručená poštou alebo osobne na adresu študijného oddelenia Farmaceutickej fakulty UK.

V prípade, že nebude dodržaný termín dodania žiadosti, študent nebude zaradený na termín a bude môcť absolvovať štátne skúšky až nasledujúci akademický rok.

Bližšie informácie k uvedeným termínom - zloženie komisií - miestnosti a termíny prihlasovania sa v AIS budú zverejnené v priebehu nasledujúcich dní na webovom sídle fakulty.