Záverečné práce

Evidencia záverečných prác pre ak. rok 2018/2019.

 Prihlasovanie študentov na záverečné práce v systéme AIS bude spustené od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018.

Druhá etapa prihlasovania pre neakceptovaných študentov bude do 05. 11. 2018. 

 

Následne bude prihlasovanie na záverečné práce ukončené a študenti sa budú môcť prihlásiť v ďalšom ak. roku.

 

Témy záverečných prác musia byť správne vyplnené v primárnom aj sekundárnom jazyku (tj. SJ + ANJ preklad) – skontrolujte si to a v prípade nezrovnalosti kontaktujte školiteľa a požiadajte o úpravu.

 

Zadania záverečných prác podpísané študentom a vedúcim záverečnej práce budú doručené na študijné oddelenie prostredníctvom jednotlivých katedier. Nie je potrebné, aby ich študenti nosili na študijné oddelenie.