Dištančné štátne skúšky

Oznam o konaní dištančnej štátnej skúšky a zverejnenie prepojenia na audio-prenos


Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

 

Začiatok od 8:00Komisia č. 1Komisia č. 2Komisia č. 3Komisia č. 4
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia
24. 01. 2022

predseda:

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

predsedníčka:

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

predsedníčka:

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

predseda:

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

kliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
25. 01. 2022

predseda:

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

predsedníčka:

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

predsedníčka:

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

predseda:

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

kliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
26. 01. 2022

predseda:

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

predsedníčka:

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

predsedníčka:

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

predseda:

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

kliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
27. 01. 2022

predseda:

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

predsedníčka:

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

predsedníčka:

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

predseda:

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

kliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzikliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia
28. 01. 2022

predseda:

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi