Skúšobné komisie štátnych skúšok

Oznam o konaní riadneho termínu štátnej skúšky - zima 2021

Oznamujeme študentom dátum konania a zloženie skúšobných komisií riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 2021/2022.

Riadny termín štátnej skúšky v slovenskom jazyku bude prebiehať v dňoch 24. januára 2022 až 27. januára 2022 od 8.00 h dištančnou metódou online v systéme MS TEAMS.


Komisia č. 1

24.01 - 27. 01. 2022

 

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. - predseda

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. (24.1.-25.1.2022)

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. (24.1.-25.1.2022)

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

prof. PharmDr. Adriana Ďuriš Adameová, PhD. (26.-27.1.2022)

Mgr. Peter Vavrinec, PhD. (26.-27.1.2022)


Komisia č. 2

24.01 - 27. 01. 2022

 

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD - predsedníčka

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.


Komisia č. 3

24.01 - 27. 01. 2022

 

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. – predsedníčka

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.


Komisia č. 4

24.01 - 27. 01. 2022

 

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. – predseda

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

Mgr. Peter Vavrinec, PhD. (24.-25.1.2022)

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH (26-27.1.2022)


NÁHRADNÍCI:

 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.