Výsledky prijímacieho konania bez Národnej porovnávacej skúšky

Výsledky prijímacieho konania bez Národnej porovnávacej skúšky na magisterský študijný program FARMÁCIA

Zoznam prijatých uchádzačov k 13. marcu 2023 je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Pridelené kódy jednotlivých uchádzačov sú Evidenčné čísla podanej prihlášky na vysokoškolské štúdium uchádzača.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača, väčšinou je to klávesová skratka Ctrl+F.

Kód uchádzača Študijný program Prog. kód
5 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
9 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
11 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
13 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
19 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
21 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
23 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
28 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
33 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
35 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
38 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
40 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
42 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
46 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
53 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
54 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
55 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
56 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
63 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
66 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
71 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
76 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
79 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
81 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
82 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
83 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
85 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
92 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
93 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
95 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
96 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
100 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
102 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
104 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
105 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
110 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
111 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
112 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
116 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
117 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
123 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
127 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
128 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
129 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
131 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
133 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
135 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
136 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
137 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
141 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
142 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
143 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
144 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
147 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
148 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
149 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
155 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
158 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
159 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
160 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
162 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
163 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
165 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
169 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
170 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
171 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
172 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
173 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
176 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
178 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
179 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
180 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
181 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
182 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
185 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
187 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
188 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
189 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
190 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
191 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
192 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
195 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
196 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
197 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
198 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
199 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
200 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
201 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
203 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
204 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
205 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
206 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
208 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
211 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
212 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
213 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
216 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
219 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
221 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
222 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
224 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
226 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
227 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
228 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
232 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
233 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
234 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
236 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
241 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
242 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
244 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
245 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
246 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
248 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
249 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
250 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
252 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
253 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
254 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
255 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
257 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
259 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
260 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
261 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
262 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
263 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
264 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
265 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
266 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
267 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
268 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
269 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
271 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
274 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
277 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
280 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
281 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
282 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
283 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
285 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
286 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
287 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
289 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
292 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
293 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
294 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
295 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
296 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
297 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
298 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
299 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
301 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
303 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
304 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
305 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
306 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
307 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
309 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
311 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
312 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
313 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
318 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
319 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
320 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
323 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
324 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
326 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
327 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
329 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
330 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
332 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
333 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
334 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
335 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
337 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
339 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
340 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
341 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
342 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
343 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
344 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
345 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
346 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
347 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
349 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
350 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
351 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
353 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
354 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
356 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
357 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
358 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
359 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
361 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
362 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
367 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
368 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
369 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
370 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
371 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
372 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
373 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
374 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
375 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
376 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
377 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
378 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
379 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
380 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
381 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
382 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
383 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
385 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
386 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
392 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
393 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
394 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
395 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
397 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
398 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
399 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
401 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
402 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
404 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
405 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
406 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
407 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
408 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
409 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
410 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
412 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
413 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
414 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
415 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
416 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
417 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
418 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
420 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
421 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
422 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
423 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
425 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
426 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
427 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
428 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
429 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
431 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
432 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
435 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
436 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
437 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
438 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
439 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
440 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
442 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
444 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
445 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
446 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
447 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
448 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
449 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
451 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
452 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
453 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
454 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
455 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
456 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
457 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
458 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
459 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
460 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
461 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
462 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
464 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
465 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
469 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
471 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
472 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
473 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
475 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
476 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
478 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
479 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
480 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
488 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
489 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
492 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
494 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
495 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
496 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
497 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
498 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
501 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
503 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
505 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
507 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
511 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
512 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
513 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
514 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
516 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
517 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
518 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
519 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
520 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
521 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
522 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
523 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
525 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
526 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
527 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
528 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
530 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
532 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
534 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
536 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
538 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
540 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
541 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
544 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
545 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
546 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
547 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
548 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
549 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
555 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
556 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
559 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
562 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
563 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
565 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
567 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
568 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
569 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
570 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
572 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
573 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
574 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
575 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
576 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
577 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
578 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
579 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
580 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
582 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
583 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
584 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
587 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
588 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
589 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
590 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
591 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
592 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
593 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
596 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
597 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
598 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
602 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
603 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
604 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
605 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
607 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
611 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
612 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
613 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
614 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
616 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
618 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
620 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
621 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
623 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
624 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
625 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
626 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
627 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
629 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
632 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
633 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
634 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
636 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
637 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
639 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
641 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
642 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
643 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
644 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
645 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
646 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
648 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
649 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
650 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
652 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
653 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
655 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
657 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
658 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
659 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
660 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
661 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
662 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
663 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
665 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
666 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
667 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
668 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
672 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
678 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
682 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
689 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
690 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
692 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
693 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
694 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
696 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
697 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
702 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
703 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
704 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
705 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
708 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
709 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
710 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
711 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
712 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
714 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
717 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
719 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
721 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
723 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
726 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
730 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
731 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
732 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
735 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
736 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
741 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
748 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
750 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
751 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
754 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
755 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
761 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
763 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
764 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
766 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
768 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
769 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
770 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
771 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
775 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
777 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
779 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
787 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA

Výsledky prijímacieho konania bez Národnej porovnávacej skúšky na bakalársky študijný program ZDP

Zoznam prijatých uchádzačov k 07. júlu 2023 je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

*Pridelené kódy jednotlivých uchádzačov sú Evidenčné čísla podanej prihlášky na vysokoškolské štúdium uchádzača.

Kód uchádzača Študijný program Prog. kód
72 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
87 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
317 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
390 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
617 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
698 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
718 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
728 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
847 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
861 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
906 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
913 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
914 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
916 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP