Celkový zoznam prijatých uchádzačov na magisterské a bakalárske štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Kódy jednotlivým uchádzačom boli distribuované na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške na štúdium.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača, väčšinou je to klávesová skratka Ctrl+F.

Kód uchádzača Študijný program Prog. kód
1325409 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325269 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1301636 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1305101 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1239695 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1280679 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1301766 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1298765 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1303272 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1302391 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320949 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322052 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318829 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1328368 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322994 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1228301 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319177 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319884 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1301701 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319464 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1307712 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1258269 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1239398 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325315 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1328087 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324367 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324813 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323272 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1282044 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327925 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320825 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321792 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323808 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325299 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325407 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322396 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1304147 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322060 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326536 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1303154 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324100 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321972 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325017 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1330147 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321986 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326964 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326577 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324565 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323642 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319540 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321593 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321791 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323869 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322534 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322947 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320783 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322204 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319210 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323828 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321170 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325579 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322029 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320129 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326064 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322402 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319368 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325698 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323836 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323785 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1303034 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327352 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326083 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323705 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319156 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319577 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322440 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321713 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322759 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320450 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323544 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320640 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326143 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318593 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318629 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321854 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324177 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326543 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326880 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323837 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318737 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323063 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321760 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321032 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321802 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326310 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325018 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320908 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326969 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318660 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319264 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323811 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321556 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322809 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325195 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325060 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321998 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325981 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320516 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326043 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321223 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323556 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320830 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319481 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323493 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322419 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321727 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325490 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319370 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322869 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322072 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320898 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320191 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319148 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320634 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323723 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324006 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320382 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319662 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325954 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323060 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319526 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319954 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323428 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1302258 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319064 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323875 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327676 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327226 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322182 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319170 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326047 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326561 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326136 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321148 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326591 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319842 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322035 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326040 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318555 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326046 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322597 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322852 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319081 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323132 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327693 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323362 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322385 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322268 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1243640 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324991 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318949 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322671 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322276 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322403 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320909 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325701 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320904 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324770 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321875 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320497 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326954 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1226682 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325924 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320988 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326575 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321183 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326068 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326005 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319862 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326233 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321736 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325602 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327354 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327118 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322417 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323024 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323355 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1329299 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322290 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323372 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326755 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324753 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324240 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323802 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325292 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325891 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324608 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325995 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327283 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325438 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322091 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326045 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321142 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318719 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323680 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323282 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321205 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319014 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325001 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320397 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324690 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327501 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322462 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324865 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326599 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323728 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318849 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326175 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321547 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319736 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320673 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320373 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319956 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323423 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1309702 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322342 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322058 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318772 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324469 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318401 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322219 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321156 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319261 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322409 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319454 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322788 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322726 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327544 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323340 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319132 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323138 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325361 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318926 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323547 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319489 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326179 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319996 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321034 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323462 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327880 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1302969 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319120 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323394 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325087 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321013 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321537 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1284997 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323714 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324323 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324335 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322890 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326793 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321797 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322765 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1301364 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323475 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319620 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320588 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322424 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322549 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1305325 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1265166 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318495 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325872 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325170 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320573 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326197 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320236 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318789 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326013 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318503 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327376 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323519 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323444 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324047 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1136234 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327040 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322238 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327080 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325715 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320709 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325025 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324705 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323505 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321225 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325404 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323743 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327017 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324212 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321349 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321438 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322356 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321005 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321633 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320267 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324872 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319138 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322923 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318929 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1328197 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1328107 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322397 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320300 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325099 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324839 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324531 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320055 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320502 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327096 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320892 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325922 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323792 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321673 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322243 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321666 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323634 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323822 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320177 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323302 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323180 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324426 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321204 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322111 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325131 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324187 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322536 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322002 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324959 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325139 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323471 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1328277 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326703 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323195 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323636 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323173 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1330618 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325952 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323936 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326865 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320118 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319585 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320801 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324750 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321101 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319688 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320321 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325380 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324662 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325363 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323347 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319870 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325327 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322106 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326971 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322889 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322779 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321888 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321172 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1305875 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1328219 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325129 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324065 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323878 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324698 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322223 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322846 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1061093 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319358 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326900 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320821 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319107 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326012 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326975 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327613 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326082 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322548 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325866 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322780 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323853 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1286066 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327280 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322130 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321968 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322848 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319533 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323738 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319191 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1012544 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319646 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320247 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323724 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326081 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322156 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322193 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1304531 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325138 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321328 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320117 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324744 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322177 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322547 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1323353 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324431 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321696 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322412 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320966 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319144 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320711 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319160 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1264831 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1327514 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321398 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325881 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324648 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325977 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1265528 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1321353 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324982 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1319698 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1318803 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1326567 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324196 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1325452 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1320312 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322037 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1322791 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324931 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324395 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1324974 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
1273753 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335279 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335280 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1336111 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1234329 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335420 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335284 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1333929 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335282 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1323964 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1312630 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1333936 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1322284 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1336110 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335286 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1335285 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1336112 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1272003 FA/A - farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA/A
1325315 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1321419 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1321854 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1325359 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1325386 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1305125 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1321225 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1168148 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1325957 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1264831 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
1325452 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP