Ubytovanie

V prípade potreby kontaktujte referenta zodpovedného za ubytovanie na FaF UK:

Mgr. Adriana Lendvayová

e-mail:  lendvayova@fpharm.uniba.sk

              studijne@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 145

 

zástup: 

Mgr. Michaela Belešová

e-mail:  belesova@fpharm.uniba.sk           

tel.: 02/501 17 142, 146