Imatrikulácia

Imatrikulácia študentov 1. roku štúdia

slovenského magisterského a bakalárskeho študijného programu farmácia sa bude konať  dňa 7. novembra 2018 (streda) o 10:00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí 6, na 1. poschodí

 

Študenti 1. roku štúdia budú v danom čase uvoľnení z výučby.

Prosíme, aby sa dostavili na nácvik ceremónie o 08:30 hod. do Auly UK .

 

Dress code: elegantne (v zmysle Príkazu rektora č.2/2012 UK).

 

Účasť študentov 1. roku štúdia na ceremónii je POVINNÁ!