Rozvrh

ZÁPIS PREDMETOV V AISE A PRIHLASOVANIE NA ROZVRH

  • Finálny zápis predmetov a rozvrhových akcií je potrebné ukončiť ideálne do začiatku semestra 20.9.2021
  • Nutné dodatočné zmeny v rozvrhu a študijnom pláne je potrebné nahlásiť Študijnému oddeleniu najneskôr do 1.10.2021, 23:59 hod – Protokol o zmene študijného plánu (podpísaný) zaslať na ŠO
  • V prípade zmien je potrebné predmet odpísať nielen z rozvrhu, ale aj zo zápisného listu!!!

Študenti sa prihlasujú na rozvrh prostredníctvom AIS2.

Návod: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/PrihlasenieNaRozvrhP.pdf

Ak rozsah predmetu obsahuje napr. prednášku a cvičenie, študent si musí vybrať 2 rozvrhové okná, ak mu to systém ponúka.

Po zapísaní všetkých rozvrhových okien si skontrolujte, či sa neprekrývajú rozvrhové okná (kolízia).

Rozvrh si viete skontrolovať v ľavom menu "Rozvrhy hodín".

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE NA ROZVRH

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH ZS 2021/2022 – MGR. + BC.

Prihlasovanie na rozvrh je rozdelené podľa rokov štúdia tak, aby študenti, ktorí majú prenosový predmet, mali možnosť si zapísať tento predmet prednostne.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

5. rok štúdia:    od 13.9.2021 od 08:00 do 14.9.2021 do 23:59

4. rok štúdia:    od 13.9.2021 od 08:30 do 14.9.2021 do 23:59

3. rok štúdia:    od 13.9.2021 od 09:00 do 14.9.2021 do 23:59

2. rok štúdia:    od 13.9.2021 od 09:30 do 14.9.2021 do 23:59

1. rok štúdia:    od 13.9.2021 od 10:00 do 14.9.2021 do 23:59

Ak má študent na predmete absolvované cvičenia a ostáva mu vykonať skúšku resp. má garantom predmetu uznané hodnotenie alebo časť výuky, je potrebné sa informovať na katedre o (ne)potrebe prihlásiť sa na daný predmet v rozvrhu.

ROZVRHOVÉ KOLÍZIE

V prípade, že študent zistí, že má rozvrhovú kolíziu, musí ju vyriešiť sám v časovom limite určenom na tvorbu rozvrhu v termíne 13.-14.9.2021 tým, že sa prehlási na takú výučbu, kde kolíziu mať nebude.

Súčasná účasť na dvoch prekrývajúcich sa rozvrhových akciách sa NESMIE v rozvrhu vyskytovať.

V prípade rozvrhových kolízií Vám môžu byť predmety odpísané zo študijných plánov.

V prípade neprihlásenia sa na všetky rozvrhové okná predmetu (v rámci ponúkaného rozsahu) Vám môžu byť predmety odstránené zo študijného plánu.

Do 14.9.2021 sa študent môže v AIS sám odhlásiť alebo prihlásiť z rozvrhu daného predmetu.

Po 14.9.2021 sa budú riešiť rozvrhové kolízie prostredníctvom emailu. 

Kolíziu je možné nahlásiť až po 14.9.2021 na ais2@fpharm.uniba.sk. V predmete nezabudnite uviesť "Kolízia - meno priezvisko, rok štúdia" a v správe uveďte stručný popis samotnej kolízie.

V prípade technických problémov kontaktujte technickú podporu CePIT: 02/59 244 944  v pracovné dni od 8:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 12:00.