Rozvrh

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH

Študenti sa prihlasujú na rozvrh prostredníctvom AIS2.

Návod: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/PrihlasenieNaRozvrhP.pdf

Ak rozsah predmetu obsahuje napr. prednášku a cvičenie, študent si musí vybrať 2 rozvrhové okná, ak mu to systém ponúka.

Rozvrh si viete skontrolovať v ľavom menu "Rozvrhy hodín".

 

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE NA ROZVRH

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH LS 2021/2022 - Mgr. + Bc.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

1. - 5. (6.,7.) rok štúdia: od 05. 02. 2022 od 0:00 do 06. 02. 2022 do 23:59

 

ROZVRHOVÉ KOLÍZIE

V prípade, že študent zistí, že má rozvrhovú kolíziu, musí ju vyriešiť sám v časovom limite určenom na tvorbu rozvrhu v termíne 05.-06.02.2022 tým, že sa prehlási na takú výučbu, kde kolíziu mať nebude.

Súčasná účasť na dvoch prekrývajúcich sa rozvrhových akciách sa NESMIE v rozvrhu vyskytovať.

V termíne 05.-06.02.2022 počas prihlasovania sa na rozvrh sa študent môže v AIS sám odhlásiť alebo prihlásiť z rozvrhu daného predmetu (zrušiť alebo zmeniť zapísané predmety).


V termíne 06. - 28. 02. 2022 sa budú riešiť rozvrhové kolízie LEN prostredníctvom emailu.


Kolíziu je možné nahlásiť až po 06.02.2022 na ais2@fpharm.uniba.sk. V predmete nezabudnite uviesť "Kolízia - meno priezvisko, rok štúdia" a v správe uveďte stručný popis samotnej kolízie.

Úpravy študijného plánu (zrušiť alebo zmeniť zapísané predmety) realizované prostredníctvom upraveného zápisného listu v systéme AIS2 je študent POVINNÝ doručiť (mailom, osobne) na študijné oddelenie fakulty formou podpísaného Protokolu o zmene študijného plánu v termíne najneskôr do 28. februára 2022.

V prípade technických problémov kontaktujte technickú podporu CePIT: 02/59 244 944 v pracovné dni od 8:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 12:00.