Rozvrh

ZÁPIS PREDMETOV V AISE A PRIHLASOVANIE NA ROZVRH

  • Finálny zápis predmetov na rozvrh je potrebné ukončiť ideálne do začiatku semestra 19.2.2024
  • Nutné dodatočné zmeny v rozvrhu a študijnom pláne je potrebné nahlásiť Študijnému oddeleniu - Protokol o zmene študijného plánu (podpísaný) a to najneskôr 2 týždne po začiatku semestra do 3.3.2024 do 23:59 h - Neskôr zmeny nie sú možné!
  • V prípade zmien je potrebné predmet odpísať/zapísať nielen z rozvrhu, ale aj zo zápisného listu!!!

Študenti sa prihlasujú na rozvrh prostredníctvom AIS2.

Návod:

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Studium/Vseobecne_info/PrihlasenieNaRozvrhU.pdf 

alebo

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/PrihlasenieNaRozvrhP.pdf

Ak rozsah predmetu obsahuje napr. prednášku a cvičenie, študent si musí vybrať 2 rozvrhové okná, ak mu to systém ponúka.

Po zapísaní všetkých rozvrhových okien si skontrolujte, či sa neprekrývajú rozvrhové okná (kolízia).

Rozvrh si viete skontrolovať v ľavom menu "Rozvrhy hodín".

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH LETNÝ SEMESTER 2023/2024 – MGR. + BC.

Termín prihlasovania sa na rozvrh
Všetci študentiod 3.2.2024 od 8:00 do 5.2.2024 do 23:59

Ak má študent na predmete absolvované cvičenia a ostáva mu vykonať skúšku resp. má garantom predmetu uznané hodnotenie alebo časť výuky, je potrebné sa informovať na katedre o (ne)potrebe prihlásiť sa na daný predmet v rozvrhu.

Rozvrhové kolízie

V prípade, že študent zistí, že má rozvrhovú kolíziu, musí ju vyriešiť sám pridaním a odobraním predmetu najprv v zápisnom liste a následne z rozvrhu v časovom limite určenom na tvorbu rozvrhu v termíne 3.-5.2.2024 tým, že sa prehlási na takú výučbu, kde kolíziu mať nebude.

Súčasná účasť na dvoch prekrývajúcich sa rozvrhových akciách sa NESMIE v rozvrhu vyskytovať.

Do 5.2.2024 23:59 h sa študent môže v AIS sám odhlásiť alebo prihlásiť z rozvrhu daného predmetu.

Od 6.2.2024 sa budú riešiť rozvrhové kolízie prostredníctvom emailu na ais2fpharm.uniba.sk. V predmete nezabudnite uviesť "Kolízia - meno priezvisko, rok štúdia" a v správe uveďte stručný popis samotnej kolízie.

V prípade technických problémov kontaktujte technickú podporu CePIT: 02/59 244 944  v pracovné dni od 8:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 12:00.

 

 

KOMUNIKÁCIA (RIEŠENIE ŠTUDIJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ)

Potvrdenie o návšteve školy je možné získať:

  1. v elektronickej podobe:
    https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/ 
  2. na tlačive u svojej referentky – zaslať žiadosť mailom