Rozvrh

Študenti sa prihlasujú na rozvrh prostredníctvom AIS2.

Po prihlásení do AIS v menu vľavo Evidencia štúdia kliknúť na

VSES017

Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky

Otvorí sa nové okno a v ňom kliknúť na ikonu bežca a vybrať Prihlásenie / Odhlásenie v rozvrhu.

Šípkou vpravo potvrdiť zimný semester a zobrazia sa všetky časti výučby.

V riadkoch sú predmety zobrazené aj viackrát, napr. ako prednáška a cvičenie. Stĺpec rozsah hovorí koľko hodín týždenne daný predmet prebieha, napr. 2P = 2 hodiny prednášok. Ak je pri type výučby uvedená "0" na takýto typ sa neprihlasuje.

Pre zapísanie na rozvrh je potrebné kliknúť na riadok s predmetom a potom na ceruzku v novom okne zaškrtnúť políčko s dňom a časom (deň a čas sa nachádza viac v pravo v okne). Pre odhlásenie stačí potom toto políčko odkliknúť a potvrdiť.

Po zapísaní všetkých rozvrhových okien si skontrolujte cez ikonu oka či sa nekryjú rozvrhové okienka (kolízia).

Rozvrh na celý týždeň sa nachádza v ľavom menu po prihlásení do AIS v časti rozvrh a potom aplikácia "Rozvrh hodín pre...". Na karte študijný program vybrať ročník a potvrdiť šípkou vpravo. Následne vybrať svoj študijný program (FA - farmácia, FA/A- zahraničný program, zdp - bakalári.)

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE NA ROZVRH

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH ZS 2020/2021 – Mgr. + Bc.

Prihlasovanie na rozvrh je rozdelené podľa rokov štúdia tak, aby študenti, ktorí majú prenosový predmet, mali možnosť si zapísať tento predmet prednostne.

5. rok štúdia: od 15.9.2020 od 8:00 do 20.9.2020 23:59

4. rok štúdia: od 15.9.2020 od 9:00 do 20.9.2020 23:59

3. rok štúdia: od 15.9.2020 od 10:00 do 20.9.2020 23:59

2. rok štúdia: od 15.9.2020 od 11:00 do 20.9.2020 23:59

1. rok štúdia: od 15.9.2020 od 12:00 do 20.9.2020 23:59

Ak má študent na predmete absolvované cvičenia a ostáva mu vykonať skúšku resp. má garantom predmetu uznané hodnotenie alebo časť výuky, je potrebné sa informovať na katedre o (ne)potrebe prihlásiť sa na daný predmet v rozvrhu.

<output>Pracovníci CePITu sú Vám k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 20:00, cez víkendy a sviatky od 9:00 do 12:00</output>

Rozvrhové kolízie

V prípade, že študent zistí, že má rozvrhovú kolíziu, môže ju vyriešiť sám v časovom limite určenom na tvorbu rozvrhu tým, že sa prehlási na takú výučbu, kde kolíziu mať nebude.

Od 21.9.2020 sa budú riešiť rozvrhové kolízie prostredníctvom emailu. Do 20.9.2020 sa študent môže v AIS sám odhlásiť alebo prihlásiť z rozvrhu daného predmetu.

Kolíziu je potrebné nahlásiť až od 21.9.2020 na ais2@fpharm.uniba.sk. V predmete nezabudnite uviesť "kolízia - meno priezvisko, rok štúdia" a v správe stručný popis samotnej kolízie.

V prípade potreby kontaktujte technickú podporu CePIT: 02/59 244 944  v pracovné dni od 8:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 12:00.

Všeobecná a anorganická chémia - laboratórne cvičenia (KCHTL) - upozornenie

Na lab. cvičenia z predmetu Všeobecná a anorganická chémia sa študenti automaticky presúvajú po seminároch - do rozvrhu v AIS sa lab. cvičenia nezapisujú, ale je potrebné si pozrieť ich umiestnenie a časy v rozvrhu.

Prezeranie rozvrhu z pohľadu rokov štúdia

V prípade, že si študent vyberie predmet z iného ročníka než, ktorý práve študuje je možné si zobraziť rozvrh ľubovoľného roku štúdia.

V aplikácii rozvrh VSRH009:  karta študijný program --> vo filtry AR a semester --> potvdiť vpravo šípkou --> vybrať ročník --> potvrdiť vpravo šípkou --> vybrať príslušný rok štúdia --> ikona oka (zobraziť)