Rozvrh

Študenti sa prihlasujú na rozvrh prostredníctvom AIS2.

Po prihlásení do AIS v menu vľavo Evidencia štúdia kliknúť na

VSES017

Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky

Otvorí sa nové okno a v ňom kliknúť na ikonu bežca a vybrať Prihlásenie / Odhlásenie v rozvrhu.

Šípkou vpravo potvrdiť letný semester a zobrazia sa všetky časti výučby.

V riadkoch sú predmety zobrazené aj viackrát, napr. ako prednáška a cvičenie. Stĺpec rozsah hovorí koľko hodín týždenne daný predmet prebieha, napr. 2P = 2 hodiny prednášok. Ak je pri type výučby uvedená "0" na takýto typ sa neprihlasuje.

Pre zapísanie na rozvrh je potrebné kliknúť na riadok s predmetom a potom na ceruzku v novom okne zaškrtnúť políčko s dňom a časom (deň a čas sa nachádza viac v pravo v okne). Pre odhlásenie stačí potom toto políčko odkliknúť a potvrdiť.

Po zapísaní všetkých rozvrhových okien si skontrolujte cez ikonu oka či sa nekryjú rozvrhové okienka (kolízia).

Rozvrh na celý týždeň sa nachádza v ľavom menu po prihlásení do AIS v časti rozvrh a potom aplikácia "Rozvrh hodín pre...". Na karte študijný program vybrať ročník a potvrdiť šípkou vpravo. Následne vybrať svoj študijný program (FA - farmácia, FA/A- zahraničný program, zdp - bakalári.)

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE NA ROZVRH

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH ZS 2019/2020 – Mgr. + Bc.

Prihlasovanie na rozvrh je rozdelené podľa rokov štúdia tak, aby študenti, ktorí majú prenosový predmet, mali možnosť si zapísať tento predmet prednostne.

5. rok štúdia: od 16.9.2019 od 10:00 do 18.9.2019 23:59

4. rok štúdia: od 16.9.2019 od 11:00 do 18.9.2019 23:59

3. rok štúdia: od 16.9.2019 od 12:00 do 18.9.2019 23:59

2. rok štúdia: od 16.9.2019 od 13:00 do 18.9.2019 23:59

1. rok štúdia: od 16.9.2019 od 14:00 do 18.9.2019 23:59

V prípade, že študent zistí, že má rozvrhovú kolíziu, môže ju vyriešiť sám v časovom limite určenom na tvorbu rozvrhu tým, že sa prehlási na takú výučbu, kde kolíziu mať nebude.

Študenti sa na rozvrh budú prihlasovať prostredníctvom AIS - manuál tu.

<output>Pracovníci CePITu sú Vám k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 20:00, cez víkendy a sviatky od 9:00 do 12:00</output>

Rozvrhové kolízie

V prípade, že študent zistí, že má rozvrhovú kolíziu, môže ju vyriešiť sám v časovom limite určenom na tvorbu rozvrhu tým, že sa prehlási na takú výučbu, kde kolíziu mať nebude.

Od 19.9.2019 sa budú riešiť rozvrhové kolízie prostredníctvom emailu. Do 18.9.2019 sa študent môže v AIS sám odhlásiť a prihlásiť z rozvrhu daného predmetu.

Kolíziu je potrebné nahlásiť až po 19.9.2019 na ais2@fpharm.uniba.sk. V predmete nezabudnite uviesť "kolízia - meno priezvisko, rok štúdia" a v správe stručný popis samotnej kolízie.

Študenti sa na rozvrh budú prihlasovať prostredníctvom AIS - manuál tu.

V prípade potreby kontaktujte technickú podporu CePIT: 02/59 244 944  v pracovné dni od 7:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 09:00 do 12:00.

OVERENIE KAPACITY NA PREDMETE (možnosť predmet si zapísať)

Po prihlásení sa do AISu je potrebné v menu vľavo kliknúť na "Študijné programy" a spustiť si aplikáciu "VSST060 Register predmetov".

Vo filtry vybrať našu fakultu a stredisko (katedru), správny akademický rok, semester a stupeň. Filter potvrdiť šípkou vpravo --> zobrazí sa zoznam predmetov.

Po kliknutí na konkrétny predmet vybrať z ponuky akcií (ikona bežca) voľbu "Počty prihlásených študentov". Otvorí sa nové okno kde vidieť už počty študentov aj limit na predmete (stĺpec Obm.) Pokial stĺpec Obm. nemá uvedené číslo kapacita nie je nastavená.


Pozor pri predmetoch spojeného študijného stupňa farmácia predmety obsahujúce v kóde predmetu skratku Mgr-A značia anglický program.

Všeobecná a anorganická chémia - laboratórne cvičenia (KCHTL) - upozornenie

Na lab. cvičenia z predmetu Všeobecná a anorganická chémia sa študenti automaticky presúvajú po seminároch - do rozvrhu v AIS sa lab. cvičenia nezapisujú, ale je potrebné si pozrieť ich umiestnenie a časy v rozvrhu.

Prezeranie rozvrhu z pohľadu rokov štúdia

V prípade, že si študent vyberie predmet z iného ročníka než, ktorý práve študuje je možné si zobraziť rozvrh ľubovoľného roku štúdia.

V aplikácii rozvrh VSRH009:  karta študijný program --> vo filtry AR a semester --> potvdiť vpravo šípkou --> vybrať ročník --> potvrdiť vpravo šípkou --> vybrať príslušný rok štúdia --> ikona oka (zobraziť)