Študentská anketa

Letný semester 2017/2018

Milí študenti,

opäť máte možnosť sa vyjadriť ku kvalite výučby a k svojim učiteľom prostredníctvom študentskej ankety. Anketa sa začína 19. mája 2018 a bude sprístupnená do 15. júla 2018. Študenti, neváhajte a využite túto možnosť na vyjadrenie svojich názorov a postrehov na predmet a učiteľov.

Anketa je anonymná. Jej výsledky budú použité na skvalitnenie učebného procesu. Vyplnením anketového formuláru prispejete k možnej náprave vecí, ktoré vás znepokojujú, a ktorých odstránenie je v záujme nás všetkých.

Prostredie vyplňovania ankety je intuitívne. V textovych poliach môžte napísať, čo sa vám páčilo, čo nie a čo navrhujete vo vyučovaní predmetu zmeniť. 

Prosím, vyplňte anketu tu.

(Na vstup do ankety je potrebné byť vopred prihlásený do AIS.)