Ubytovanie

V prípade potreby kontaktujte referenta zodpovedného za ubytovanie na FaF UK:

Mgr. Adriana Lendvayová

e-mail:  lendvayova@fpharm.uniba.sk

              studijne@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 145

 

zástup: 

Mgr. Michaela Belešová

e-mail:  belesova@fpharm.uniba.sk           

tel.: 02/501 17 142, 146

Dôležité dátumy

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O UBYTOVANIE: 
Vzhľadom na závažné technické problémy so sieťovou konektivitou, na ktorých odstránení intenzívne pracuje Centrum informačných technológií UK, s dôrazom na závažnosť incidentu, rozhodla po prerokovaní s predsedom komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie prorektorka UK pre študijné veci v súlade s ustanovením článku 5 odseku 5 vnútorného predpisu UK č. 8/2017 o úprave harmonogramu ubytovacieho procesu v časti výberu izieb. Výber izieb pre žiadateľov o ubytovanie bude sprístupnený od utorka 01. augusta 2017. 
Celé znenie dodatku k harmonogramu ubytovacieho procesu bude zverejnené na webovej stránke uniba.sk/ubytovanie a sociálnej sieti facebook.com/ubytovanieuk