Bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Odporúčaný študijný plán:

1. rok štúdia

Zimný semester - POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

KFT/05-Bc/00

Biológia

2/0/1 S

5

KFT/02-Bc/00

Anatómia a fyziológia človeka

2/0/2 S

5

KFCHL/07-Bc/00

Fyzika pre zdravotníkov

2/0/3 S

5

KGF/11-Bc/00

Zdravotnícke pomôcky I.

2/0/0 S

5

KFCHL/10-Bc/00

Vybrané kapitoly z matematiky

1/2/0 S

5

KORF/15-Bc/00

Základy etiky (1)

1/0/0 S

2

KJ/09-Bc/15

Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka (1)

0/2/0 S

2

KJ/01-Bc/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)

0/2/0 S

1

KTV/01-Bc/00

Telesná výchova (1)

0/0/2

-

Povinne voliteľné predmety

KORF/02-Bc/00

Dejiny farmácie

0/2/0 S

5

KFCHL/13-Bc/00

Základy aplikovanej štatistiky

 2/1/0 S

5

Letný semester   -  POVINNÉ PREDMETY

KFT/13-Bc/00

Patológia

2/0/2 S

5

KGF/12-Bc/00

Zdravotnícke pomôcky  II.

1/0/1 S

5

KORF/20-Bc/00

Základy výpočtovej techniky

0/0/2 S

5

KORF/16-Bc/00

Základy etiky (2)

1/0/0 S

3

KORF/13-Bc/00

Verejné zdravotníctvo

2/1/0 S

5

KJ/10-Bc/15

Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka (2)

0/2/0 S

2

KJ/02-Bc/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)

0/2/0 S

1

KTV/02-Bc/00

Telesná výchova (2)

0/0/2

-

Povinne voliteľné predmety

KFT/15-Bc/00

Prvá pomoc

2/0/0 S

5

2. rok štúdia

Zimný semester - POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

KGF/13-Bc/00

Zdravotnícke pomôcky  III.

 2/0/0 S

      5

KCHTL/09-Bc/00

Základy chémie materiálov I.

2/0/2 S

5

KBMBL/11-Bc/00

Mikrobiológia

2/0/1 S

5

KFT/20-Bc/00

Základy farmakológie (1)

2/0/0 S

2

KFB/09-Bc/00

Základy botaniky a farmakognózie

2/0/1 S

5

KJ/03-Bc/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

0/2/0 S

      1

KTV/03-Bc/00

Telesná výchova (3)

0/0/2

-

Letný semester – POVINNÉ PREDMETY

KGF/14-Bc/00

Zdravotnícke pomôcky IV.  

2/0/1 S

     5

KFCH/09-Bc/00

Základy chémie materiálov II.

2/0/1 S

5

KFT/21-Bc/15

Základy farmakológie (2)

2/0/1 S

4

KBMBL/10-Bc/00

Imunologické diagnostiká

2/0/1 S

5

KBMBL/15-Bc/15

Zdravotnícka hygiena

1/0/1 S

4

KORF/21-Bc/15

Zdravotnícka informatika

1/0/2 S

4

KORF/17-Bc/15

Základy manažmentu

2/0/0 S

4

KTV/04-Bc/00

Telesná výchova (4)

0/0/2

-

KORF/26-Bc/15

Odborná prax vo výdajniach zdravotníckych pomôcok

2 týždne S

4

3. rok štúdia

Zimný semester – POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

KGF/15-Bc/15

Zdravotnícke pomôcky V.

2/0/1 S

4

KFANF/06-Bc/15

Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok I.

2/0/4 S

6

KBMBL/16-Bc/15

Zdravotnícke  a diagnostické pomôcky a biologické prostredie

1/0/1 S

4

KFT/18-Bc/15

Veterinárne  zdravotnícke pomôcky

1/1/0 S

4

KORF/05-Bc/15

Ekonomika v zdravotníctve

2/2/0 S

4

KORF/11-Bc/15

Prax v zdravotníckych zariadeniach

2 týž. S

4

pozri AIS2

Príprava bakalárskej práce (1)

0/0/8 S

4

Letný semester – POVINNÉ PREDMETY

KORF/23-Bc/15

Zdravotnícke pomôcky – výroba a distribúcia

1/2/0 S

 4

KFCH/07-Bc/15

Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok II.

2/0/4 S

6

KFANF/07-Bc/15

Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky, ich vlastnosti a štandardizácia

2/0/2 S

4

KORF/19-Bc/15

Základy psychológie a práva

1/2/0 S

4

pozri AIS2

Príprava bakalárskej práce (2)

0/0/10 S

4

 

Štátna skúška z predmetu

Zdravotnícke pomôcky

 

4

 

Štátna skúška z predmetu

Diagnostické pomôcky

 

4

 

Štátna skúška z predmetu

Obhajoba bakalárskej práce

 

4

Povinne voliteľné predmety

KORF/27-Bc/15

Základy práva pre zdravotníckych pracovníkov

1/2/0 S

 2