Magisterský študijný program farmácia

Odporúčaný študijný plán:

Povinné predmety 1. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KChTL/06-Mgr/00 

Všeobecná a anorganická chémia

8

3/0/4 

 

FaF.KFChL/06-Mgr/00 

Fyzika

5

2/0/2 

 

FaF.KFChL/09-Mgr/00 

Matematika

4

1/2/0 

 

FaF.KFT/19-Mgr/00 

Všeobecná biológia

4

2/0/1 

 

FaF.KORF/07-Mgr/00 

Farmaceutická propedeutika

2

2/0/0 

 

FaF.KJ/09-Mgr/15 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1)

2

0/2/0

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFB/03-Mgr/00 

Farmaceutická botanika

6

2/0/3 

 

FaF.KChTL/04-Mgr/00 

Organická chémia (1)

7

2/0/4 

 

FaF.KFChL/08-Mgr/00 

Fyzikálna chémia

7

3/0/3 

 

FaF.KFT/01-Mgr/00 

Anatómia a fyziológia

6

2/0/3 

 

FaF.KJ/10-Mgr/15 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2)

2

0/2/0 

 

Povinné predmety 2. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KBMBL/09-Mgr/00 

Imunológia

4

2/0/1 

 

FaF.KBMBL/11-Mgr/00 

Mikrobiológia

4

2/0/1 

 

FaF.KChTL/05-Mgr/00 

Organická chémia (2)

5

2/2/0 

 

FaF.KFANF/01-Mgr/00 

Analytická chémia (1)

7

2/0/4 

 

FaF.KFT/13-Mgr/00 

Patológia

5

2/0/2 

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFANF/02-Mgr/00 

Analytická chémia (2)

8

2/0/5 

 

FaF.KBMBL/03-Mgr/00 

Biochémia

8

3/0/4 

 

Povinné predmety 3. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KBMBL/13-Mgr/00 

Patobiochémia

4

2/0/1 

 

FaF.KFANF/09-Mgr/00 

Rádiofarmaká

4

2/0/1 

 

FaF.KFB/04-Mgr/00 

Farmakognózia (1)

6

2/0/3 

 

FaF.KFCh/05-Mgr/00 

Farmaceutická chémia (1)

5

2/1/0 

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFB/05-Mgr/00 

Farmakognózia (2)

8

2/0/5 

 

FaF.KFCh/06-Mgr/00 

Farmaceutická chémia (2)

7

2/0/5 

 

FaF.KFT/08-Mgr/00 

Farmakológia a toxikológia (1)

8

2/0/3 

 

FaF.KORF/12-Mgr/00 

Sociálna farmácia a farmakoekonomika

5

2/2/0 

 

Povinné predmety 4. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFCh/01-Mgr/00 

Analýza liečiv

7

3/0/3 

 

FaF.KFT/11-Mgr/00 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (1)

5

2/2/0 

 

FaF.KGF/05-Mgr/00 

Farmaceutická technológia (1)

10

4/0/5 

 

FaF.KFT/09-Mgr/00 

Farmakológia a toxikológia (2)

6

4/0/3 

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFT/12-Mgr/00 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (2)

5

3/2/0 

 

FaF.KGF/06-Mgr/00 

Farmaceutická technológia (2)

10

4/0/5 

 

FaF.KORF/08-Mgr/00 

Lekárenská prax (1)

4

4 týždne

 

FaF.KORF/10-Mgr/15 

Lekárenstvo, legislatíva a etika

5

2/2/0 

 

Povinné predmety 5. rok

Skratka

Zimný semester

Kredit

Rozsah

 

FaF.KORF/09-Mgr/15 

Lekárenská prax (2)

20

5 mesiacov

 

Povinne voliteľné predmety

Skratka predmetu

Názov predmetu

Vyučujúci

Rozsah

Kredity

Odporúčaný rok

 

KORF/14-Mgr/00

Výpočtová technika

doc.Tesař

0/0/2 S

2

1-5

KORF/02-Mgr/00

Dejiny farmácie

doc. Tesař, Mgr. Capandová

2/0/0 S

2

1-5

KCHTL/07-Mgr/00

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

doc. Pisárčik, Ing. Habala

1/0/0 S

1

1

KFCHL/12-Mgr/00

Výpočty z fyziky

doc. Gallová, Dr.Búcsi, Ing.Oremusová, Dr.Vojteková

0/2/0 S

2

1

KTV/01-Mgr/00

Telesná  výchova (1)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

1/0/1 S

2

1-5

KJ/01-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

1

KCHTL/08-Mgr/00

Vybrané kapitoly z organickej chémie

doc.Čižmáriková,

doc.Valentová

1/0/0 S

1

1

KFT/10-Mgr/00

Funkčná morfológia tkanív

prof.Kyselovič

1/0 /0S

1

1

KFCHL/11-Mgr/00

Výpočty z fyzikálnej chémie

Ing.Oremusová, prof.Uhríková,

Dr. Búcsi, Dr. Hubčík

0/2/0 S

2

1

KTV/02-Mgr/00

Telesná výchova (2)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

1/0/1 S

2

1-5

 

KFT/14-Mgr/00

Patologická fyziológia

doc.Stankovičová,T.,

prof. Klimas, Dr. Foltánová

2/0/0 S

2

2

KCHTL/01-Mgr/00

Bioorganická chémia

doc.Valentová

2/0/0 S

2

2

KBMBL/08-Mgr/10

Imunodiagnostika

doc.Bukovský, Mgr.Bilková

1/0/1 S

2

2

KFCHL/02-Mgr/00

Biofyzika

prof.Uhríková

1/2/0 S

4

2-3

KJ/02-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

2

KTV/03-Mgr/00

Telesná výchova (3)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

0/0/2 S

2

1,2-5

KORF/06-Mgr/00

Farmaceutická informatika

doc. Tesař

1/2/0 S

4

1,2-5

KORF/18-Mgr/00

Základy manažmentu vo farmácii

doc. Tesař, doc. Mináriková, Dr. Molitorisová

2/1/0 S

4

1,2-5

KFCHL/01-Mgr/00

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov

Dr.Fazekaš

1/2/0 S

4

2

KCHTL/10-Mgr/00

Základy molekulového modelovania

doc.Pisárčik, Mgr.Lintnerová

0/0/2 S

2

2

KFB/06-Mgr/00

Liečivé rastliny

doc.Habán

0/2/0 S

2

2

KFT/15-Mgr/00

Prvá pomoc

doc. Tumová

2/0/0 S

2

1,2-5

KJ/03-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

2

KTV/04-Mgr/00

Telesná výchova (4)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

0/0/2 S

2

1,2-5

 

KBMBL/12-Mgr/00

Molekulová biológia účinku liečiv

Dr.Bilka, doc.Obložinský,

Dr. Balažová

2/0/1 S

4

3

KJ/04-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

3

KGF/10-Mgr/00

Zdravotnícke pomôcky

Dr. Herdová, Dr. Šimunková,

Mgr. Čierna

2/0/0 S

2

3

KBMBL/07-Mgr/00

Hygiena farmaceutických  zariadení

doc. Hrčka Dubničková, doc.Bilková,

Dr. Kiňová Sepová

2/0/1 S

     4

3

KBMBL/04-Mgr/00

Biotechnológia

doc. Bilková, doc.Hrčka Dubničková, Dr. Kiňová Sepová

1/0/1 S

2

3

KFANF/08-Mgr/00

Nové smery v analytickej chémii

doc. Mikuš, Dr.Dokupilová

1/0/2 S

4

3

KFCH/08-Mgr/00

Molekulové základy vývoja liečiv

Dr. Garaj

1/ 1/1 S

4

3-4

KFT/12-Mgr/00

Toxikológia xenobiotík

doc.Tumová

2/1/0 S

4

3

KBMBL/14-Mgr/00

Xenobiochémia

doc.Pauliková,

Dr. Balažová, Dr. Šišková

2/0/1 S

4

3

KFB/07-Mgr/00

Prírodné liečivá

doc. Czigle

2/0/1 S

4

3

KGF/09-Mgr/00

Správna výrobná prax v oblasti liečiv

Dr. Matušová, Dr.Špaglová

4 dni  S

4

3

 

KFANF/03-Mgr/00

Analýza látok v biologických systémoch

doc.Mikuš, Dr. Maráková

1/0/2 S

4

4

KORF/22-Mgr/00

Zdravotnícka  psychológia

Dr. Oleárová, Dr. Lehocká

1/1/0 S

2

2-4

KFB/08-Mgr/00

Technológia prírodných liečiv

prof.Mučaji

2/1/0 S

4

4

KFCHL/03-Mgr/00

Biofyzika napäťovo závislých membránových kanálov

prof.Uhríková, doc.Lacinová

2/1/0 S

4

4

KORF/25-Mgr/14

 

Podpora verejného zdravia

 

doc. Mináriková

2/1/0 S

4

1-4,5

KFT/17- Mgr/00

Veterinárna farmakológia

Dr. Máťuš, Mgr. Vavrinec

2/0/0 S

2

4

KGF/08-Mgr/00

Liečebná kozmetika

Dr. Starýchová, doc. Čierna

2/0/1 S

4

4

KFT/22-Mgr/14

Základy regulácie liekov

prof. Klimas

1/1/0 S

2

4-5

KFT/23-Mgr/17

Inovatívne lieky vo farmakoterapii

prof. Klimas, experti z AIFP, EFPIA MZ SR, SZÚ, AOPP

2/0/0 S

2

4-5

KORF/24-Mgr/10

Nemocničné lekárenstvo

doc. Fulmeková

0/2/0 S

1

4

KFCHL/16-Mgr/16

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv

doc. Frecer

2/1/0 S

4

4

Výberové predmety

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

SEMESTER

ROČNÍK

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

KJ/11-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

LS

1.

0/2/0 S

2

KJ/12-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

ZS

2.

0/2/0 S

2

KJ/13-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

 

LS

2.

0/2/0 S

2

KJ/14-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

ZS

3.

0/2/0 S

2

KJ/15-Mgr/17

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5)

Dr. Kližanová

Dr. Jurišová

Dr. Žufková

 

LS

3.

0/2/0 S

2

KJ/16-Mgr/17

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

ZS

4.

0/2/0 S

2

KGF/07-Mgr/00

Homeopatické lieky

Dr. Čuchorová

LS

4.

0/2/0 S

1

Štátne skúšky

Farmakológia

Farmaceutická chémia

Farmakognózia

Farmaceutická technológia

Sociálna farmácia a lekárenstvo

Obhajoba diplomovej práce