Slávnostné promócie absolventov FaF UK

Vážená absolventka,
Vážený absolvent,

blahoželáme Vám k úspešnému ukončeniu štúdia.

Diplom Vám bude v zmysle vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave odovzdaný na slávnostnej promócii.

TERMÍNY PROMÓCII V AR 2021/2022

Slávnostná promócia absolventov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave v AR 2021/2022 sa uskutoční dňa 29. júna 2022 (streda) v Aule Rektorátu Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave:

o 09:00 hod.    (nácvik 08:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj

o 11:00 hod.    (nácvik 10:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj

o 13:00 hod.    (nácvik 12:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj

o 15:00 hod.    (nácvik 14:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj a Aj + Bc. štúdia

 

PROMÓCIE

Študentky a študenti sa na promócie prihlasujú samy/i cez systém AIS2. Prihlásiť sa je možné, až keď budete mať ukončené štúdium v AIS2 (do 2 dní od štátnych skúšok).

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA JE AKADEMICKÝM OBRADOM A MÁ SVOJE PRAVIDLÁ.

Na promóciu sú absolventi povinní prísť o 1 hodinu skôr s občianskym preukazom alebo pasom, kvôli evidencii a následnému nácviku ceremónie. Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik) v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6. V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Absolventi, ktorí sa nedostavia do 10 minút od začiatku stanoveného nácviku nebudú zaradení na slávnostnú promóciu.

Akademickí funkcionári majú na promócii oblečené taláre. Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie.
Slávnostné formálne oblečenie je v zmysle Príkazu rektora č. 2/2012 podmienkou účasti na promócii.

Absolvent/ka, ktorého odev/obuv nebude zodpovedať dôstojnosti slávnostného aktu, nebude pripustený k promócii.

Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a biela, resp. svetlá košeľa s decentnou viazankou, tmavé ponožky, zavreté formálne topánky (najlepšie čierne šnurovacie).

Pre absolventky sú to šaty alebo kostým (osobitne na magisterské promócie je najvhodnejšia  tmavá farba, resp. biela, resp. svetlá blúzka, jednofarebné šaty, pančuchy ) a formálne čierne topánky s plnšou špicou. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály. Bežné sandále, plážová obuv sú zakázané!

 

INFORMÁCIA O VSTUPENKÁCH

Vstup do Auly UK pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný 15 minút pred začatím promócie len s platnou vstupenkou.

Každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK v Bratislave.   

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.
Miesto predaja: V priestore pred Aulou UK, Šafárikovo nám. 6 – 1. poschodie

Cena vstupenky: 2,- euro

 

SCÉNAR PRIEBEHU PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA FAF UK (pdf)

SCÉNAR PRIEBEHU PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO A BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA FAF UK (pdf)

 

PREVZATIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA

Pokiaľ sa promócií nezúčastníte, kontaktujte pracovníčku Oddelenia vzdelávania RUK, Mgr. Luciu Polákovú a dohodnite sa na osobnom prevzatí dokladov o vzdelaní. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK č. 4/2010).

V prípade, že absolvent/ka bude mať záujem, v čase promócií,  prevziať doklady o ukončení štúdia pre svojho kolegu/kolegyňu (iného absolventa/absolventku), môže tak učiniť, na základe úradne overeného splnomocnenia.

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.

V prípade potreby nás kontaktujte na: studijnefpharm.uniba.sk 

Študijné oddelenie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave