Mgr. Radka Tranová

Mgr. Radka Tranová
Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 319, 3. poschodie

e-mail: tranova3(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 305
Vzdelanie
2018 - súčasnosť

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2 Farmakológia

Téma: Štúdium protizápalových mechanizmov v adipocytoch

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

2013 – 2018 

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia,
titul Mgr.

Téma: Štúdium adherenčných schopností laktobacilov na génovej úrovni.

Školiteľ: RNDr. František Bilka, PhD.

Konzultant: PharmDr. Boris Dudík