Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti

Organizačná štruktúra a kontakty na jednotlivé pracoviská oddelenia

Referát vedeckovýskumnej činnosti
Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ - vedúca oddelenia
agenda: habilitačné a inauguračné konanie, vedecký kvalifikačný stupeň, vedecká rada, fakultné granty
Stránkové dni: Pondelok 13:00 - 15:00, Utorok a Štvrtok 10:00 - 11:30
tel.: +421 2 9016 9107
e-mail: ovfpharm.uniba.sk
lendvayovafpharm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia
Ing. Jaroslava BOROŠOVÁ
agenda: administratívne zabezpečenie PhD. štúdia
Stránkové dni: Pondelok 13:00 - 15:00, Utorok a Štvrtok 10:00 - 11:30
tel.: +421 2 9016 9115
ovfpharm.uniba.sk

Centrum projektovej činnosti FaF UK
Ing. Igor TOMEČEK
projektový manažér
projektyfpharm.uniba.sk

Ing. Lucia STRAKOVÁ
projektový asistent
projektyfpharm.uniba.sk

ADRESA:
Farmaceutická fakulta UK
Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava