Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti

KONTAKT :

Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ

vedúca oddelenia

Referát vedeckovýskumnej činnosti

agenda: habilitačné a inauguračné konanie, vedecký kvalifikačný stupeň, vedecká rada, projekty a granty

tel.: +421 2 9016 9107

e-mail: ov@fpharm.uniba.sk 

lendvayova@fpharm.uniba.sk

 

STRÁNKOVÉ DNI:

Pondelok13:00 - 15:00
Utorok10:00 - 11:30
Štvrtok10:00 - 11:30

V prípade potreby, mimo stránkových dní, nás prosím kontaktujte e-mailom.

 

ADRESA:

Farmaceutická fakulta UK

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti

Ulica odbojárov 10

832 32 Bratislava