Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti

KONTAKT :

Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ

vedúca oddelenia

Referát vedeckovýskumnej činnosti

agenda: habilitačné a inauguračné konanie, vedecký kvalifikačný stupeň, vedecká rada, projekty a granty

tel.: +421 2 9016 9107

e-mail: ov@fpharm.uniba.sk

lendvayova@fpharm.uniba.sk

 

Ing. Jaroslava BOROŠOVÁ

Referát doktorandského štúdia

agenda: administratívne zabezpečenie PhD. štúdia

tel.: +421 2 9016 9115 

ov@fpharm.uniba.sk

 

ZMENA STRÁNKOVÝCH DNÍ / CHANGE OFFICE HOURS

od 29.1.2024 do 1.3.2024 / from January 29, 2024 till March 1, 2024

PONDELOK /  MONDAY        13:00 – 15:00

STREDA / WEDNESDAY         10:00 – 11:30

PIATOK / FRIDAY                    10:00 – 11:30

Mimo stránkových hodín, nás prosím kontaktujte e-mailom.

Out of office hours, please contact us by email.

 

STRÁNKOVÉ DNI:

Pondelok13:00 - 15:00
Utorok10:00 - 11:30
Štvrtok10:00 - 11:30

V prípade potreby, mimo stránkových dní, nás prosím kontaktujte e-mailom.

 

ADRESA:

Farmaceutická fakulta UK

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti

Ulica odbojárov 10

832 32 Bratislava