Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

KONTAKT :

Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ

agenda: habilitačné a inauguračné konanie, vedecká rada, projekty a granty

tel.: +421 2 50 117 107

e-mail: ov@fpharm.uniba.sk 

lendvayova@fpharm.uniba.sk

 

STRÁNKOVÉ DNI:

Pondelok           13:00 - 15:00

Utorok               10:00 - 11:30

Streda                10:00 - 11:30

Štvrtok               10:00 - 11:30

Piatok             nestránkový deň

 

ADRESA:

Farmaceutická fakulta UK

RVVČ a ZS

Ulica odbojárov 10

832 32 Bratislava