VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA POSTDOKTORANDSKÉ POBYTY NA UK

Postdoktorandská pozícia v oblasti počítačového dizajnu liečiv, Univerzita Komenského v Bratislave

Názov projektuPočítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Zodpovedný riešiteľ projektudoc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
Súčasť UKFarmaceutická fakulta UK

Skupina počítačového molekulového dizajnu hľadá kreatívneho postdoktoranda pre počítačom-podporovaný dizajn antivirálnych látok zacielených na vírus chrípky. Hlavné zameranie výskumu bude orientované na štruktúrou-riadený dizajn liečiv, molekulové simulácie a QM/MM prístupy.

Požadujeme PhD. titul vo fyzike, medicínskej chémii, počítačovej chémii/biochémii, bioinformatike, farmácii alebo príbuzných odboroch so zameraním na first-principle metódy. Výhodou budú pokročilé znalosti a zručnosti v oblasti štruktúrou-riadených prístupov a spracovania údajov. Prínosom budú skúsenosti zo štatistickej fyziky, termodynamiky, molekulových simulácií, kvantovej chémie a všeobecného molekulového modelovania. Očakávame široký záujem uchádzača o biomedicínske vedy. Medzi požadované špecifické zručnosti patrí znalosť simulačného a modelovacieho softvéru (Schrödinger Suite, Jaguar, QSite, Desmond, Gaussian, GaussView a ďalšie). Postdoktorand by mal preukázať vynikajúcu motiváciu a odhodlanie venovať sa výskumu v konkurenčnom prostredí. Výborné osobné vlastnosti a schopnosť pracovať v multidisciplinárnom tímovom prostredí sú nevyhnutné.

Táto postdoktorandská pozícia na plný úväzok na 1 rok (s možným predĺžením o ďalší rok) je vhodná pre mladého výskumného pracovníka z krajiny EÚ do 3 rokov po ukončení doktorandského štúdia. Voľná pozícia je na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ponúkame konkurenčné ohodnotenie (18 250.- EUR/rok pred zdanením) a zdravotné poistenie.

Je potrebné poslať sprievodný list so zhrnutím výskumných skúseností a životopisom s úplným zoznamom publikácií spolu s dvoma odporúčaniami na adresu: frecerfpharm.uniba.sk

Začiatok: 1. októbra 2021