MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s aktuálne otvorenou výzvou na podávanie online prihlášok na mobilitu za účelom školenia, prípadne za účelom odbornej prípravy, s možnosťou ich priebežného podávania počas celého akademického roka, by sme Vás radi informovali, že všeobecné informácie k mobilite sú dostupné na stránke OPE:

Administratívni a odborní pracovníci - STT - Outgoing (uniba.sk)

 

"Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK. O predmetný typ mobilitnej aktivity sa však môžu uchádzať i pedagógovia. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

  • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
  • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností."

 

O aktuálnych ponukách budete priebežne informovaní. 

 

V prípade otázok prosím kontaktujte Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility ("RMVM").