MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH (NEPEDAGOGICKÝCH) PRACOVNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

 

Povinné dokumenty:

 

V prihláške stačí uviesť skupinu krajiny (zo 4 skupín - viď nižšie v časti "Všeobecné podmienky" - Grant na individuálnu podporu na deň) a plánovaný kvartál cesty, vzhľadom na to, že v čase podávania prihlášok ešte nie sú vypísané termíny Staff Weeks na zahraničných univerzitách pre nasledujúci rok.

Prihlášku je potrebné odovzdať osobne na Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility.

 

DEADLINE NA ODOVZDANIE PRIHLÁŠKY:   

predĺžený do 28. JÚNA 2019 (piatok)

 

Akceptačný list stačí odovzdať spolu s ostatnou dokumentáciou pred nástupom na mobilitu.

 

IMOTION - ERASMUS STAFF TRAINING

 

OBDOBIE NA REALIZÁCIU MOBILITY:

    od septembra 2019 do septembra 2020 (najneskôr)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE OHĽADNE STT MOBILITY

Všeobecné podmienky pre STT - zamestnaneckú mobilitu:

  • odporúčané kritériá
  • dĺžka pobytu
  • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant


Realizácia pobytu:

  • povinné dokumenty pre uchádzačov o STT mobilitu (viď vyššie)
  • povinnosti vybratých uchádzačov pred nástupom na mobilitu
  • povinnosti vybratých uchádzačov po návrate z mobility

 

UPOZORNENIE:

Počas mobility NIE JE možné využívať ubytovanie cez AirBnb.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O STT MOBILTU:

Tento druh mobility je určený predovšetkým pre nepedagogických, resp. administratívnych pracovníkov fakulty. Podporované sú iba zahraničnou univerzitou organizované mobility vo forme Staff Weeks a Job Shadowing.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte či už osobne (Dekanát, 2.dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo na kl. 132.