MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH (NEPEDAGOGICKÝCH) PRACOVNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

ZMENA PODÁVANIA PRIHLÁŠOK!

 

PRIHLÁŠKY AJ AKCEPTAČNÉ LISTY SA PODÁVAJÚ ONLINE:

STT (zamestnanci) (EN):

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

STT (zamestnanci) (SK): 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=sk

 

Akceptačný list nemá predpísanú formu. Forma závisí od prijímajúcej inštitúcie. V prípade univerzity by mal byť vystavený na hlavičkovom papieri prijímajúcej univerzity/prijímajúceho pracoviska s aspoň orientačne uvedeným obdobím plánovej mobility. V prípade objektívnych dôvodov je možné obdobie mobility zmeniť, avšak prijímajúca organizácia Vám musí vystaviť aktuálny akceptačný list. 

V prípade účasti na Staff Weeku je to akceptácia organizátorom o Vašom prijatí.

Z dôvodu uľahčenia procesu administrácie mobilít, uchádzačov žiadame, aby v online prihláške vyplnili taktiež svoje bankové údaje.

 

DEADLINE NA ODOVZDANIE PRIHLÁŠKY:   

                                                       31. AUGUST 2020 - 23:59 hod.

 

IMOTION - ERASMUS STAFF TRAINING

 

OBDOBIE NA REALIZÁCIU MOBILITY:

                                   od septembra 2020 do septembra 2021 (najneskôr)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE OHĽADNE STT MOBILITY

Všeobecné podmienky pre STT - zamestnaneckú mobilitu:

  • odporúčané kritériá
  • dĺžka pobytu
  • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant

 

UPOZORNENIE:

Počas mobility NIE JE možné využívať ubytovanie cez AirBnb.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O STT MOBILTU:

Tento druh mobility je určený predovšetkým pre nepedagogických, resp. administratívnych pracovníkov fakulty. Podporované sú iba zahraničnou univerzitou organizované mobility vo forme Staff Weeks a Job Shadowing.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte či už osobne (Dekanát, 2.dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo na kl. 132.