MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s aktuálne otvorenou výzvou na podávanie online prihlášok na mobilitu za účelom školenia, prípadne za účelom odbornej prípravy, s možnosťou ich priebežného podávania počas celého akademického roka, by sme Vás radi informovali, že všeobecné informácie k mobilite sú dostupné na stránke OPE:

Administratívni a odborní pracovníci - STT - Outgoing (uniba.sk)

 

Informácie aktualizované pre daný akademický rok budú dostupné po 6. júli 2022.

 

Dovtedy ďakujeme za Vašu trpezlivosť!

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a mobility