BILATERÁLNE ZMLUVY

 

Zoznam inter-inštitucionálnych zmlúv uzatvorených medzi FaF UK a zahraničnou univerzitou (fakultou) pre akademický rok 2019/2020:

  • ZOZNAM ZAZMLUVNENÝCH UNIVERZÍT PRE AR 2019/2020

BELGICKO:

BULHARSKO:

ČESKÁ REPUBLIKA:

FÍNSKO:

FRANCÚZSKO:

CHORVÁTSKO:

MAĎARSKO:

NEMECKO:

PORTUGALSKO:

POĽSKO:

RUMUNSKO:

SLOVINSKO:

ŠPANIELSKO:

TALIANSKO: