BILATERÁLNE ZMLUVY

ZOZNAM INTER-INŠTITUCIONÁLNYCH ZMLÚV UZATVORENÝCH MEDZI FAF UK A ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU (FAKULTOU) PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023:

BELGICKO:

ČESKÁ REPUBLIKA:

FÍNSKO:

FRANCÚZSKO:

MAĎARSKO:

NEMECKO:

POĽSKO:

RUMUNSKO:

SLOVINSKO:

ŠPANIELSKO:

TALIANSKO:

TURECKO: