GRANT NA ŠPECIÁLNE POTREBY - 2020/2021

MOBILITA OSÔB SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Študenti prijatí na mobilitu Erasmus+ v AR 2020/2021 (štúdium/stáž počas štúdia) môžu požiadať o grant na špeciálne potreby (vr. špeciálneho dietetického stravovania - diabetes, celiakia).

 

  • DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY: 7. september 2020

 

Viac informácií nájdete: TU