FAQ

Odpovede na Vaše otázky súvisiace so stážou počas štúdia:

Otázka:

Dobrý deň, zaujímalo by ma, že čo mám v prihláške napísať do kolonky úroveň certifikátu z  jazyka, keď certifikát nemám?

Odpoveď:

Pokiaľ sa uchádzate o stáž v Českej republike, úroveň jazyka sa stále hodnotí počtom bodov, ktoré v Kritériách hodnotenia študenta prislúchajú úrovni "C1". Ako "jazykový certifikát" v tomto prípade stačí kópia maturitného vysvedčenia.

Pokiaľ sa uchádzate o stáž v inej krajine, certifikátom sa rozumie aj maturitné vysvedčenie, ak ste maturovali z jazyka, v ktorom plánujete stážovať.

Otázka:

Ak sa hlásim do Českej republiky, mám napísať motivačný list v češtine?

Odpoveď:

V takomto prípade píšete motivačný list aj životopis v slovenčine.

Otázka:

Chcela by som sa opýtať, keď som si podala žiadosť ohľadne sociálneho štipendia na letný semester, ale neviem, či ho dostanem, mám to uviesť do prihlášky na stáž?

Odpoveď:

Pokiaľ aktuálne nie ste poberateľom sociálneho štipendia, do prihlášky uvediete: "nie".

Otázka:

V súvislosti s poberaním sociálneho štipendia v prihláške na Erasmus+ stáž, je to myslené v rámci aktuálneho ročníka alebo za celé štúdium? Ak poberám sociálne štipendium od prvého ročníka, mám napísať dátum schválenia štipendia už z prvého ročníka?

Odpoveď:

Pokiaľ ste poberateľom sociálneho štipendia od prvého ročníka, do prihlášky je potrebné uviesť začiatok poberania štipendia.

Otázka:

Je pravda, že si študent zháňa lekáreň, v ktorej chce vykonávať prax sám? Môžeme osloviť ktorúkoľvek lekáreň v zahraničí alebo nie každá lekáreň je zapojená v programe?

Odpoveď:

Áno, študent oslovuje lekáreň sám, pričom si môže vybrať jednu z lekární, v ktorej už študenti v minulosti stážovali (zoznam lekární dostupný na našej stránke - žltou farbou sú zvýraznené tie lekárne, v ktorých študenti radi a častejšie stážovali), resp. môže osloviť ktorúkoľvek lekáreň v rámci EÚ. Krajina samozrejme musí byť zapojená do programu Erasmus+ (viď prehľad krajín podľa finančnej podpory).

Otázka:

Chcela by som sa spýtať, ako by malo vyzerať potvrdenie o stáži v lekárni na Slovensku, mimo povinnej lekárenskej praxe?

Odpoveď:

Stačí, ak Vám zamestnávateľ pošle mailové potvrdenie o tom, že ste v danej lekárni pracovali a v akom čase. Dôležité je, aby v maile boli jasne uvedené informácie o Vašom zamestnávateľovi (hoci aj vo vizitke pod textom mailu). Mail mi potom prepošlete na: erasmus@fpharm.uniba.sk.

Otázka:

Je možné zúčastniť sa s anglickým jazykom na stáži v lekárni aj v takej krajine, v ktorej je oficiálnym iný jazyk než angličtina?

Odpoveď:

Áno, je to možné. Je to na dohode s danou lekárňou, či Vás je ochotná akceptovať aj s anglickým jazykom.