STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

ZÁKLADNÉ FAKTY O ERASMUS+ STÁŽI (PRED PODANÍM PRIHLÁŠKY)

PRIHLÁŠKU SI ŠTUDENT PODÁVA PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO AKADEMICKÉHO ROKA A AŽ PO NÁJDENÍ PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE!

STÁŽ ZA AKADEMICKÝ ROK 2023/24 JE POTREBNÉ ABSOLVOVAŤ V TERMÍNE OD 1. 9. 2023 (najskôr) DO 30. 9. 2024 (najneskôr). 

MINIMÁLNA DĹŽKA TRVANIA STÁŽE - 2 mesiace (aspoň 60 dní ) !

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO: 1 STÁŽ = 1 PRIHLÁŠKA = 1 PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA! 

V rámci jednej stáže môže študent stážovať IBA V JEDNEJ INŠTITÚCII. 


VÝBER UCHÁDZAČOV SA RIADI KRITÉRIAMI PLATNÝMI PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024. HODNOTÍ SA:

 • Vážený študijný priemer za predchádzajúci (ucelený) akademický rok.
 • Motivačný list - motivácia účasti na mobilite, ktorá je súčasťou prihlášky. Píše sa v anglickom jazyku bez ohľadu na krajinu stáže. 

Aby uchádzač prešiel výberovým konaním musí získať aspoň 10 z celkového počtu 20 bodov. 

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PRIHLÁŠKY JE:

 • Jazykový certifikát z jazyka stáže (do úvahy sa berie aj maturitné vysvedčenie).
 • Jazykový certifikát nahrávate HNEĎ po podaní prihlášky a po online registrácii do mobility online.
 • V prípade stáže v Českej republike nahrávate ako jazykový certifikát maturitné vysvedčenie.
 • VAŠA PRIHLÁŠKA BUDE HODNOTENÁ AŽ PO NAHRATÍ JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU.

 

Bližšie informácie nájdete v jednotlivých krokoch nižšie:

PODANIE PRIHLÁŠKY V MOBILITY ONLINE

PRI VYPĹŇANÍ PRIHLÁŠKY SI POZORNE PREČÍTAJTE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE V ŽLTÝCH POLÍČKACH!

AK JE VAŠA PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA V ZOZNAME (O RIADOK VYŠŠIE), NEZADÁVAJTE JU NANOVO, ABY SA ZBYTOČNE NEHROMADILA V ZOZNAME INŠTITÚCIÍ, NAJMÄ ČASTO VYBERANÉ LEKÁRNE, NAPRÍKLAD:

 • BENU ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. - BENU Lékárna či
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - Dr. Max
 • a iné, v ktorých už študenti stážovali v uplynulých akademických rokoch.

Pokiaľ Vaša prijímajúca inštitúcia nie je v zozname, do prihlášky uvádzate:

 • Okrem mena kontaktnej osoby a jej mailový kontakt (viď "Detailnejší popis postupu podania prihlášky") uvádzate navyše:
 • konkrétny názov prijímajúcej inštitúcie, adresu, telefonický a mailový kontakt inštitúcie.

GREEN TRAVEL:

 • "YES" - zaškrtnete IBA V PRÍPADE, POKIAĽ NA A Z MOBILITY VYUŽIJETE VLAK / AUTOBUS / ZDIEĽATE S NIEKÝM CESTU AUTOM.

! PRI VYUŽITÍ "GREEN TRAVEL", NEZABUDNITE ZAŠKRTNÚŤ NASLEDOVNÚ VETU:

Declaration on honour: by clicking this field I declare on honour I will use green travel (train, bus, shared car) for majority of my journey to the place of my mobility.


OBDOBIE STÁŽE:

V trvaní minimálne 2 mesiace, t. j. aspoň 60 dní » začiatok a koniec stáže je možné s dostatočným časovým predstihom pred nástupom na mobilitu zmeniť.

NAHRATIE POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV:

Lehota na odovzdanie (nahratie) potrebných dokumentov ostáva NEZMENENÁ, t. j. - minimálne 6 týždňov pred nástupom na mobilitu.


POKIAĽ STÁŽ ABSOLVUJETE V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE: KLIKNITE SEM. 


AKO SI VYBRAŤ PRIJÍMAJÚCU INŠTITÚCIU:

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK SA NEVÁHAJTE OBRÁTIŤ NA SVOJU FAKULTNÚ ADMINISTRÁTORKU PROGRAMU ERASMUS+ (osobne alebo napíšte na: erasmusfpharm.uniba.sk).

VYHODNOTENIE PRIHLÁŠKY

 • Po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s informáciou o prihlásení sa do mobility online » online registrácia.
 • Po prihlásení nahráte JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT z jazyka, v ktorom budete stážovať. Do úvahy sa berie aj MATURITNÉ VYSVEDČENIE. 
 • Nasleduje obodovanie Vašej prihlášky: z celkového počtu 20 bodov je potrebné získať aspoň 10 bodov, aby bola mobilita uchádzačovi schválená.

NEPOVINNÉ DOKUMENTY UŽ NIE JE POTREBNÉ ODOVZDÁVAŤ!