Databázy na vyhľadávanie stáží

DATABÁZY NA VYHĽADÁVANIE PODNIKOV/INŠTITÚCII PONÚKAJÚCICH STÁŽE:

ZOZNAM LEKÁRNÍ - v ktorých stážovali študenti v AR 2014/15 až 2017/18

Bližšie informácie ohľadne lekární (kontakt na zodpovedné osoby, stážistov a i.) sú k dispozícii na Oddelení pre medzinárodné vzťahy a mobility.

 

Ďalšie databázy na vyhľadávanie stáží:

http://erasmusintern.org/ - databáza v rámci projektu ESN (Erasmus Student Network)

                                           

http://www.eaecnet.com/ - databáza EAEC (European Association of Erasmus Coordinators) Network 

 

http://www.espauk.com/ - ESPA (European Student Placement Agency) - ponuka stáží v UK

 

http://www.praxisnetwork.eu/   

http://globalplacement.com/

http://eurasmus.com/en/

http://eurasmus.com/en/europe-internships/

 

www.workspaceeurope.sk - 1. slovenské konzorcium vysokých škôl ponúkajúce absolventské stáže Erasmus+