ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

PREZENTÁCIE ŠTUDENTOV NA MOBILITE ERASMUS+

PRÍSPEVKY K ERASMUS+ MOBILITE VO FARMAKOVINÁCH

PRÍSPEVKY K ERASMUS+ MOBILITE VO FARMAKOVINÁCH:

 • PRAX V LEKÁRNI NA MALTE (2021/2022 - Nr. 1, strana 6-7)
 • FARMACEUTICKÁ PRAX V NÓRSKU PRE ŠTUDENTOV 4. a 5. ROČNÍKA (2020/2021 - Nr. 2, strana 11)
 • ŠTUDIJNÝ POBYT V BRNE (2019/2020 - Nr. 4, strana 19)
 • MOJA STÁŽ V NÓRSKEJ LEKÁRNI (2019/2020 - Nr. 4, strana 20)
 • NEBOJTE SA PRAXE V ZAHRANIČÍ - stáž v berlínskej lekárni (2019/2020 - Nr. 1, strana 18)
 • FARMÁCIA PO NEMECKY - štúdium na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Nemecko (2018/2019 - Nr. 4, strana 14-15)
 • S ERASMOM VO VALENCII - štúdium na Universitat de València, Španielsko (2018/2019 - Nr. 3, strana 16-17)
 • ERASMUS V SANTIAGO DE COMPOSTELA - štúdium na Universidade de Santiago de Compostela, Španielsko (2017/2018 - Nr. 2, strana 21-23)
 • SPOZNÁVANIE SVETA SO ŠTUDENTMI FARMÁCIE - povinná prax v lekárni na Malte (2017/2018 - Nr. 1, strana 17)
 • LEKÁRENSKÁ STAROSTLIVOSŤ V ŠPANIELSKU (2016/2017 - Nr. 4, strana 18)
 • AKO FUNGUJE NEMOCNIČNÉ LEKÁRENSTVO U ČESKÝCH SUSEDOV (2016/2017 - Nr. 3, strana 14-15)
 • BRNO. ČESKO - študijný pobyt na VFU Brno (2016/2017 - Nr. 3, strana 16)
 • KUOPIO. FÍNSKO - štúdium na University of Eastern Finland (2016/2017 - Nr. 3, strana 17)
 • POLÁRNA ŽIARA, DLHÉ NOCI A LETNÝ SEMESTER VO FÍNSKU (2016/2017 - Nr. 2, strana 12-14)
 • ERASMUS NEMECKO: AKO SI "UĽAHČIŤ" ŠTÚDIUM (2015/2016 - Nr. 3, strana 12-14)
 • AKO MA VO FÍNSKU KONEČNE BAVILO CHODIŤ DO ŠKOLY ... (2015/2016 - Nr. 2, strana 14-15)
 • LETNÝ SEMESTER V ŠPANIELSKOM SANTIAGU (2015/2016 - Nr. 1, strana 11)
 • ERASMUS: FRANCÚZI PIKNIKUJÚ STÁLE (Ročník 3, číslo 4 - strana 14-15)
 • HR: HRVATSKA ALEBO ERASMUS V ZÁHREBE (Ročník 3, číslo 3 - strana 17-18)
 • SLADKÁ BELGICKÁ STÁŽ (Ročník 3, číslo 2 - strana 17-18)
 • NEMOCNIČNÝ FARMACEUT VO FÍNSKU (Ročník 3, číslo 2 - strana 19-20)
 • ŠTÚDIUM V BRNE MEDZI DOMÁCIMI MILÁČIKMI (Ročník 3, číslo 1 - strana 21-22)