INTERKULTÚRNA PRÍPRAVA PRE ERASMUS+ ŠTUDENTOV

  • Spoločný projekt WorkSpace Europe a tímu ERAPO poistenia pre Erasmus+ mobility.
  • Jedinečné spojenie odborných rád profesionálneho kouča medzikultúrnej komunikácie a osobných skúseností bývalých Erasmákov.
  • Príležitosť spoznať krajinu ešte pred vycestovaním na mobilitu.
  • Viac informácií: TU