Ako sa stať Erasmus+ študentom

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM:

1. Študent 5-ročného magisterského denného štúdia - program: farmácia, ktorý má ukončený aspoň 1. ročník štúdia a je riadne zapísaný do ďalšieho akademického roka

2. Študent denného doktorandského štúdia

DĹŽKA MOBILITY je minimálne 3 mesiace a maximálne 12 mesiacov v rámci jedného akademického roka.

Viac k základným pravidlám mobility nájdeš: TU

Viac k všeobecným podmienkam mobility (zoznam uzatvorených bilaterálnych zmlúv, trvanie mobility, finančné krytie a jazyková príprava) nájdeš: TU


AKO SA STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM - KROK ZA KROKOM:

"ERASMUS+ INFO DAY PRE FARMACEUTOV"

Prvým úspešným krokom je účasť na informačnom dni, ktorý sa organizuje vždy na jeseň (október, november), kde sú študenti informovaní o možnostiach štúdia/stáže na ďalší akademický rok ako aj o spôsobe prihlásenia sa na Erasmus+.

Kto sa však nemôže zúčastniť Info Day, ale aj napriek tomu má záujem stať sa ERASMUS+ študentom, tu je NÁVOD AKO NA TO: 

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

POZOR ZMENA - ON-LINE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK AJ SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV !!! 

4 základné kroky:

1. Vyber si typ mobility (výmenný program) - spravidla sa rozhoduješ podľa ročníka, v ktorom aktuálne si, či si zvolíš štúdium, stáž počas štúdiu alebo absolventskú stáž

→ pri zvolení vhodného ročníka venuj náležitú pozornosť študijnému plánu, ktorý zahraničná univerzita ponúka a porovnaj ho s tým naším. Na niektorých univerzitách sú predmety vyučované celoročne, preto ak chceš byť hodnotený, musíš sa prihlásiť na mobilitu na celý AR (napr. Bologna, Katowice, Santiago, Valencia).

Ak si nie si istý, neváhaj kontaktovať svoju fakultnú administrátorku :)

 

2. Pozri si zoznam univerzít, ktoré sú ponúkané pre štúdium na AR, v ktorom sa chceš zúčastniť mobility

→  v tabuľke nájdeš všetky základné informácie o jazyku výučby, počte zazmluvnených študentov a počte mesiacov, ďalej kontaktné údaje koordinátorov a kontaktných osôb ako i odkazy na užitočné stránky

→ skeny príslušných bilaterálnych zmlúv nájdeš: TU

 

3. Podaj si načas on-line prihlášku

NEZABUDNI, ŽE DEADLINE JE DO 28. FEBRUÁRA 2019 !!!


Po tomto termíne už nebude možné podať prihlášku.

POSTUP:

Zadaj - www.moja.uniba.sk 

Klikni na: "PRIHLÁŠKY NA MOBILITY"

Zadaj svoje prihlasovacie údaje do AIS2

Ďalej postupuj podľa inštrukcií v systéme

 

4. Nahraj včas ostatné dokumenty

Po podaní prihlášky dostaneš informačný e-mail s prihlasovacími údajmi do on-line systému a s inštrukciami, ako máš ďalej postupovať, aby tvoja prihláška bola platná a mohol si postúpiť do výberového konania (po splnení minimálneho počtu 15 bodov).

⇒ vážené priemery uvádzaš len za ukončené ročníky

DEADLINE NA NAHRATIE DOKUMENTOV JE DO 28. FEBRUÁRA 2019 !!!

 

Po podaní prihlášky a nahratí dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálne 15 bodov, aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.