Aktuálne informácie pre študentov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19:

 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

BOLOGNA INFO SHEET