UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

  • Informácie o procese prihlasovania na mobilitu štúdium / stáž
  • Akademický kalendár
  • Dôležité deadlines
  • Informácie o ponúkaných kurzoch (predmetoch) a prebiehajúcich výskumných projektoch 
  • Praktické a iné informácie pre incoming študentov
  • Dôležité kontakty

 

 

KU LEUVEN (Faculty of Pharmaceutical Sciences)

UNIVERSITY OF PÉCS (Faculty of Pharmacy)

JULIUS-MAXIMILIANS-UNI WURZBURG (Fakultät für Chemie und Pharmazie)

MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA (School of Pharmacy, Division Sosnowiec)

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO (School of Pharmacy)

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA (School of Pharmacy)

UNIVERSIDAD DE MURCIA (Faculty of Medicine)

UNIVERSITAT DE VALENCIA (Faculty of Pharmacy)

ALMA MATER STUDIORUM - Universita' di Bologna (Faculty of Pharmacy)